ČLÁNOK
Predbežné ponuky na Slovenské elektrárne asi nesplnia ocakávania
5. marca 2003

Z hladiska možného privatizacného výnosu z predaja 49-percentného podielu v Slovenských elektrárnach, a.s. (SE) existuje indícia, že predbežné ponuky na SE nesplnia ocakávania. „Ešte však nie je nic uzatvorené, privatizacný poradca a komisia musia vyjadrit svoj kvalifikovaný názor,“ uviedol pred novinármi v utorok minister hospodárstva SR Robert Nemcsics. Na základe ciastkových výsledkov posudzovania predbežných ponúk by sa mohol rezort hospodárstva zaoberat aj alternatívnymi spôsobmi privatizácie.

Spolocná privatizácia ceského a slovenského výrobcu elektrickej energie je jednou z filozofických myšlienok a možných alternatív. Podla Nemcsicsa je však legitímne daný a platný proces privatizácie tak, ako bol stanovený a komisia vyhodnocuje predbežné ponuky na základe pôvodného zadania. „Ak by sa mala uplatnit myšlienka spolocnej privatizácie, na základe súboru iniciatív a cinností by sme museli oznacit tento tender za neaktuálny a museli by sme kreovat nové podmienky tendra a privatizácie. Ale týmto v žiadnom prípade nechcem spochybnit doterajšie výberové konanie, pretože sú to len filozofické úvahy,“ uviedol minister. Slovenská strana zatial nekonzultovala s ceskou vládou možnost spolocnej privatizácie.

Niektorí odborníci predpokladajú, spolocná privatizácia energetiky s CR by mohla z hladiska celkových výnosov prispiet k úspešnému ukonceniu transakcie. „Proti tomu sú názory, že privatizovat energetiku ako celok pravdepodobne nebude možné a z hladiska možných výnosov predaj jadrových zdrojov nesplní ocakávania Fondu národného majetku SR,“ uviedol Nemcsics.

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók na tlacovej besede uviedol, že pred privatizáciou SE a doprivatizáciou podnikov v energetickom sektore, by mala byt jasná koncepcia dalšieho rozvoja energetiky. Podla neho by bola privatizácia efektívnejšia, keby sa realizovali v harmonizácii s ceskou energetikou.

Fond národného majetku SR v súcasnosti vlastní 100 % akcií SE. Štát vypísal tender na predaj 49- percentného podielu v elektrárnach 1. augusta 2002. Predbežné ponuky na kúpu minoritného podielu v SE podalo spolu osem subjektov, pricom ide o európskych strategických investorov. Ani jeden investor však neprejavil záujem o SE vcelku a uchádzaci sa tiež menej zaujímajú o jadrové aktíva.

Predpokladá sa, že predbežný záujem prejavili súcasní investori do slovenských rozvodných sietí, ktorými sú francúzska skupina EDF a nemecké koncerny E.ON a RWE. Z Velkej Británie by sa o kúpu podielu v SE mohli uchádzat spolocnosti International Power a British Energy. Taktiež nie je vylúcené, že záujem prejavili aj taliansky Enel, ktorý už v minulosti prejavil záujem o slovenské distribucné spolocnosti. Okrem ôsmich strategických európskych investorov sa o SE zaujímali ako financní investori Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná financná korporácia (IFC), investicná divízia Svetovej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS