ČLÁNOK
Predbežné ponuky na kúpu Istrobanky do 7. septembra
10. augusta 2001

Investori zaujímajúci sa o majoritný podiel Slovenskej poisťovne, a.s. (SP) v Istrobanke, a.s. môžu svoje predbežné ponuky na kúpu majoritného podielu na základnom imaní predložiť do 7. septembra. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa poisťovne Lucia Bombošová. Predbežný záujem o Istrobanku potvrdilo prevzatím informačného memoranda viac ako desať subjektov.

Ako Bombošová povedala, SP, ktorá vlastní v Istrobanke 72 %, zatiaľ nevie, aký balík akcií novému investorovi predá, jeho výška bude závisieť od predložených ponúk. Poisťovňa preto v súčasnosti rokuje o spoločnom predaji aj s minoritnými akcionármi, ktorými sú Erste Bank s podielom 10 % a mesto Bratislava s 18 percentami. Podľa nej majú všetky strany snahu dohodnúť sa. Predaj podielu poisťovne v Istrobanke by mal byť podľa nej ukončený do konca roka.

Medzi záujemcami o kúpu väčšinového podielu v Istrobanke sú renomované finančné inštitúcie napríklad z Rakúska, Francúzska, Talianska alebo Portugalska. Okrem inštitúcií, ktoré už v regióne strednej Európy pôsobia, sú to aj také subjekty, ktoré majú záujem rozšíriť svoje aktivity v tomto regióne práve prostredníctvom akvizície Istrobanky. Svojím záujmom o Istrobanku je známa napríklad rakúska banka Österreichische Volksbanken AG, ktorá má už na Slovensku podiel v Ľudovej banke.

Istrobanka dosiahla v prvom polroku zisk 64,6 mil. Sk, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ho tak zvýšila takmer o 73 %. Bilančná hodnota banky predstavovala ku koncu júna 34,1 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla o 40 %. Na celkovej hodnote aktív banky sa najväčšou mierou podieľali úvery poskytnuté klientom v objeme 12,391 mld. Sk, pričom klasifikované pohľadávky z toho predstavovali 972 mil. Sk. Takmer 58 % celkových pasív banky k ultimu júna predstavovali záväzky voči klientom, ktoré predstavovali 19,668 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 1,3 mld. Sk a rezervy 852 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 15,04 %.

Istrobanka patrí medzi stredné veľké slovenské banky. Vlani hospodárila so ziskom 74 mil. Sk. Hodnotu zisku z roku 1999 tak banka prekročila o 110 % a v tomto roku jej predstavitelia očakávajú ďalší, približne 70-percentný nárast.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS