ČLÁNOK
Predaj Transpetrolu vníma SRA ako pozitívum, Slovnaft proti rozhodnutiu o privatizácii namieta
11. decembra 2001

Predaj Transpetrolu vníma Slovenská ratingová agentúra (SRA) ako pozitívny jav, pretože môže upevniť postavenie spoločnosti na trhu. Ako na tlačovej besede povedala hlavná analytička SRA Silvia Kapášová, najväčšie riziko v súvislosti s Transpetrolom vidí SRA v súčasnosti v tom, že ministerstvo hospodárstva, ako jediný súčasný akcionár spoločnosti, využíva Transpetrol výhradne na štátne záujmy, ktoré nie sú v súlade s podnikateľskými zámermi podniku.

SRA udelila pred časom spoločnosti Transpetrol dlhodobé ratingové hodnotenie BBB- so stabilným výhľadom, čo je o tri stupne nižšie ako hodnotenie Slovenskej republiky. Zároveň SRA udelila Transpetrolu krátkodobý rating S2, ktorý je v danej kategórii najlepším možným ohodnotením. Takéto hodnotenie SRA zdôvodňuje stabilnými tržbami spoločnosti, na druhej strane však rating ovplyvnila slabá ziskovosť podniku.

Podľa predstaviteľov spoločnosti Slovnaft, a. s., Bratislava piatkové rozhodnutie privatizačnej komisie o predaji 49 % akcií Transpetrolu ruskej spoločnosti Yukos Oil Company nadhodnocuje krátkodobé efekty pred dlhodobými záujmami slovenskej ekonomiky. Slovnaft preto požiadal vládny kabinet o opätovné zváženie ponuky oboch záujemcov a nové rozhodnutie o víťazovi súťaže. V reakcii na rozhodnutie privatizačnej komisie to pre agentúru SITA uviedol hovorca Slovnaftu Ľubomír Žitňan.

Komisia odporučila predaj 49-percentného podielu v Transpetrole ruskému Yukosu za 74 mil. USD. Vzhľadom na prezentáciu dôležitosti výšky ponúkanej sumy zverejnil výšku svojej ponuky aj Slovnaft. Rafinérska spoločnosť ponúkla podľa jej predstaviteľov za podiel v Transpetrole spolu 85,4 mil. USD. „Návrh Slovnaftu obsahoval platbu vo výške 65,4 mil. USD a bezodplatný prevod skladovacích nádrží a príslušnej infraštruktúry v troch skladovacích termináloch Slovnaftu v súčasnej účtovnej hodnote 20 mil. USD do vlastníctva štátu,“ uviedol Žitňan.

Skladovaciu kapacitu ponúkaných nádrží v objeme 69 tis. metrov kubických je podľa stanoviska Slovnaftu možné využiť na splnenie záväzku vybudovania núdzových zásob ropy a ropných produktov na úroveň 90- dňovej spotreby. V súlade s požiadavkami na zaistenie ropnej bezpečnosti a príslušnou legislatívou Európskej únie sa SR zaviazala zabezpečiť vybudovanie núdzových zásob. Využitie Slovnaftom ponúknutých nádrží by podľa Žitňana znížilo potrebu rozpočtových zdrojov na vybudovanie potrebnej skladovacej kapacity približne o 2 mld. Sk. V opačnom prípade by štát musel vynaložiť finančné prostriedky v uvedenej výške na vybudovanie novej objemovo porovnateľnej skladovacej kapacity s príslušnom infraštruktúrou.

Slovnaft vo svojej ponuke zároveň garantoval úhradu všetkých investičných nákladov súvisiacich s uvedením skladovacích nádrží do stavu požadovaného príslušnými legislatívnymi predpismi. Podľa Žitňana komisia pre privatizáciu Transpetrolu spomínanú časť ponuky vôbec nebrala do úvahy. Napriek doteraz nezverejnenému vyhodnoteniu ďalších kritérií vyjadril presvedčenie o výhodnosti celkovej ponuky slovenskej rafinérie.

Uvedené skutočnosti sú podľa Žitňana dôvodom nesúhlasu Slovnaftu s rozhodnutím komisie, ktoré spoločnosť chápe ako nevýhodné nielen pre Slovnaft, ale z hľadiska dlhšieho časového horizontu aj pre samotnú SR.

Ruská ťažobná spoločnosť Yukos získa v súlade s akcionárskou zmluvou po úspešnom zavŕšení tendra na predaj 49 % Transpetrolu predkupné právo na zvýšenie svojho podielu v Transpetrole v prípade, že sa v budúcnosti rozhodne o privatizácii ďalšej časti akcií. Uvádza sa to v stanovisku Yukosu. Podľa Yukosu mu táto zmluva umožňuje menovať do orgánov Transpetrolu svojich zástupcov, čím získa kontrolu nad každodennou prevádzkou podniku. Ukončenie transakcie podlieha ešte schváleniu zo strany vlády SR a predstavenstva spoločnosti Yukos.

Dcérska spoločnosť ruského spracovateľa ropy – Yukos Finance B.V. sa stala víťazom v tendri na získanie 49-percentného podielu v spoločnosti Transpetrol. Yukos ponúkol za uvedený balík akcií 74 mil. USD. „Víťazstvom v tendri si Yukos zabezpečí prepravnú kapacitu pre ruskú ropu cez jednu z najsľubnejších prepravných ciest,“ povedal prezident divízie pre spracovanie a odbyt ropy spoločnosti Nikolaj Byčkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS