ČLÁNOK
Predaj štátnych bánk zrejme v druhom polroku 2000
20. decembra 1999

Kontrakt s finančným a právnym poradcom vybratým pre proces privatizácie štátom vlastnených bánk by mal byť podpísaný v stredu. Poradca vytvorí separované tímy, prvý zodpovedný za privatizáciu Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava a druhý za predaj Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (SLSP) a Banky Slovakia. Informoval o tom na tlačovej besede štátny tajomník Ministerstva financií Viliam Vaškovič.
Do konca tohto roka uskutočnia Arthur Andersen a Delloite Touche uskutočnia predbežné diagnostické audity a v prvom štvrťroku by mohli podľa štátneho tajomníka ukončiť aj hĺbkový audit. V druhom štvrťroku očakáva V. Vaškovič vypísanie informačného memoranda. Vlastný privatizačný proces by sa tak mal uskutočniť v druhom polroku 2000. Štátny tajomník predpokladá, že proces predaja Investičnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava (IRB) by mohol predbehnúť proces privatizácie zvyšných bánk. Podiel, ktorý by mal štát odpredať, odporučí podľa V. Vaškoviča finančný poradca. Nevylúčil, že finančný poradca odporučí privatizovať majoritnú časť v SLSP.
Poradenská infraštruktúra je financovaná z grantu Phare v objeme 2,9 mil. euro a zahŕňa 5 výberových konaní. Časovú dimenziu celého procesu predaja bánk V. Vaškovič vymedzil na 24 až 30 mesiacov, pričom počas tohto obdobia bude ingerencia štátu v spomenutých inštitúciách silná.
Podľa Vaškoviča bolo na celý proces potrebné upraviť 22 zákonov, nevyhnutné je ešte schválenie novely zákona o konkurze a vyrovnaní. Tá mení poradie uspokojovania pohľadávok, stanovuje možnosť prevádzkovania podniku aj pri vyhlásení konkurzu a posilňuje postavenie veriteľa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS