ČLÁNOK
Predaj pohľadávok SKo nemôže byť podľa MF úplne zastavený
7. mája 2002

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) by mala v tomto roku odviesť z predaja pohľadávok do štátneho rozpočtu viac ako 4 mld. Sk, preto sa ich predaj nemôže na žiadosť poslancov finančného výboru úplne zastaviť. „Pohľadávky sa budú opäť prehodnocovať a ich predaj bude len dočasne pozastavený,“ uviedol predseda dozornej rady SKo František Palko. Dozorná rada by ešte v pondelok mala rokovať o predaji ôsmich balíkov regionálnych pohľadávok v objeme 4,8 mld. Sk a tiež jedenástich individuálnych pohľadávkach v celkovej výške 4,54 mld. Sk. O predaji pohľadávok by s orgánmi SKo mal v piatok rokovať aj minister financií František Hajnovič, podľa ktorého by zastavenie predaja pohľadávok nebolo efektívne.

O balíky regionálnych pohľadávok, na ktoré vyhlásila SKo verejné výberové konanie začiatkom marca, prejavilo záujem päť subjektov a predložili spolu 20 záväzných ponúk a o individuálne pohľadávky sa uchádza 12 subjektov, ktorí predložili 18 záväzných ponúk. Ponuky už vyhodnotila výberová komisia SKo a závery jej hodnotenia posúdil aj investičný výbor a predstavenstvo SKo. Pri niektorých ponukách na kúpu regionálnych pohľadávok bolo predstavenstvo nespokojné s ponúkanou cenou. Medzi individuálnymi pohľadávkami bude musieť SKo opäť vyhlásiť výberové konanie na tri pohľadávky, nakoľko predložené ponuky na ich kúpu nespĺňajú predpísané požiadavky.

Medzi najväčšie individuálne pohľadávky SKo z ponúkaného balíka patrí pohľadávka voči Tesle Piešťany, a.s. v objeme 1,36 mld. Sk, Skloobalu, a.s. na úrovni 974,2 mil. Sk a voči spoločnosti Želstav A-Z, s.r.o. vo výške takmer 726 mil. Sk. Medzi balíkmi pohľadávok rozdelenými podľa krajov dominuje skupina pohľadávok Košického kraja v objeme 822,4 mil. Sk voči 318 dlžníkom a druhý najväčší je prešovský balík vo výške 712,2 mil. Sk, ktorý pozostáva z pohľadávok voči 326 dlžníkom. Záujemcovia mohli záväzné ponuky na kúpu individuálnych pohľadávok podať do 12. apríla 2002 a na balíky regionálnych pohľadávok do 19. apríla. V oboch prípadoch bolo neprípustné, aby sa investor zaujímal o kúpu pohľadávky, ktorú SKo eviduje voči nemu alebo voči dlžníkovi, s ktorým je ekonomicky alebo personálne prepojený.

SKo je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR a pôsobí od roku 1999. Objem pohľadávok v jej správe predstavuje po prevzatí Konsolidačnej banky, š.p.ú., v závere januára tohto roka zhruba 111,7 mld. Sk. Očakáva sa, že spoločný podnik SKo a zahraničného investora, ktorý bude zameraný na speňaženie pohľadávok v portfóliu SKo, by mal štátu vyniesť viac ako predaj pohľadávok v balíkoch. Do užšieho výberu o vytvorenie spoločného podniku postúpili spoločnosti Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd., konzorcium Deutsche Bank AG London a Gutmann Praha, a.s., a Salomon Brothers International Limited. Predkladanie ponúk plánuje ministerstvo financií na jún 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS