ČLÁNOK
Predaj podielu poisťovne Ergo je v záverečnej fáze
18. júna 2002

KBC Insurance a predstavitelia Prvej slovenskej investičnej skupiny (PSIS), ktorá je majoritným akcionárom poisťovne Ergo, a.s. v súčasnosti vedú záverečné rokovania o podmienkach kúpy podielu v Ergu. Due diligence v poisťovni už potenciálny investor vykonal. Informoval o tom riaditeľ marketingu poisťovne Emil Mitro. Ako dodal, tento obchod by sa mal v prípade vzájomnej dohody zrealizovať v najbližších týždňoch.

PSIS vlastní v poisťovni Ergo 64,29 %, ďalším významným akcionárom je IPB Pojišťovna Pardubice s 35,14 % na základnom imaní poisťovne. IPB Pojišťovnu vlastní skupina ČSOB, ktorej majoritným vlastníkom je holandská KBC Bank & Insurance Holding. V prípade odkúpenia podielu PSIS by skupina KBC vlastnila v Ergu takmer 100-percentný podiel.

Ergo v tomto roku plánuje predpísané poistné v objeme 1 mld. Sk. Za prvé štyri mesiace sa jej podarilo vykázať predpis poistného v objeme 334 mil. Sk, z toho v životnom poistení 223,5 mil. Sk a v neživotnom 110,6 mil. Sk. Minuloročné hospodárenie ukončila poisťovňa s čistým ziskom 5 mil. Sk. Predpísané poistné dosiahlo objem 841 mil. Sk, z toho v životnom poistení 565,4 mil. Sk a v neživotnom poistení 275,3 mil. Sk. Poisťovňa vlani vyplatila poistné plnenia v celkovom objeme 264 mil. Sk.

Ergo, ktorá je univerzálnou poisťovňou, vznikla v roku 1992. V polovici októbra minulého roku poisťovňa získala rating od CRA Rating Agency. Agentúra jej z hľadiska dlhodobého medzinárodného ratingu udelila stupeň „Ba“ a v rámci dlhodobého lokálneho ratingu úroveň „sk Baa“ Krátkodobý rating má na úrovni „skP-2“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS