ČLÁNOK
Predaj podielov štátu v malých bankách už v tomto roku
14. apríla 2000

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová na tlačovej besede informovala novinárov o pripravovanom predaji minoritných účastí štátnych inštitúcií v slovenských bankách. „Zaoberali sme sa týmito menšinovými podielmi štátu, v ktorých ide buď o priamy podiel štátu, alebo sprostredkovaný podiel, napríklad prostredníctvom štátnych podnikov,“ uviedla. K týmto inštitúciám patrí Poľnobanka, a.s., Bratislava, Poštová banka, a.s., (PB) Bratislava, Slovenská kreditná banka, a.s., a Dopravná banka, a.s.
Podľa ministerky by malo dôjsť k odpredaju týchto bankových inštitúcií už v tomto roku, a to aj napriek tomu, že momentálne beží proces prípravy privatizácie troch významných inštitúcii Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava, Investičnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava a jednej menšej banky Banka Slovakia, a.s., Banská Bystrica. Vo všetkých týchto prípadoch sa realizuje tender na výber zahraničného investora. „Nemyslím si, že by odpredaje menšinových podielov štátu mohli významnejšie narušovať predaje významných finančných inštitúcii, ako sú VÚB, alebo SLSP. Pravdepodobne pôjde aj o iný druh investorov,“ povedala B. Schmögnerová.
Ako ministerka informovala, štát bude musieť v niektorých inštitúciách pravdepodobne prechodne zvýšiť svoj podiel, aby tak umožnil odpredať väčší balík akcií strategickému investorovi. Vo väčšine prípadov by podľa ministerky chcela vláda využiť možnosť rýchleho predaja, ktorý umožňuje aj zákon o veľkej privatizácii, teda formou vládneho uznesenia.
V Poľnobanke, a.s., Bratislava vlastní zo štátnych inštitúcií najväčší podiel Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava. Ďalšie podiely patria Ministerstvu pôdohospodárstva (8,32 %), Správe severoslovenských lesov, Žilina (0,06 %) a Západoslovenským lesom, š. p. Bratislava (0,01 %). Novým majoritným akcionárom banky by mala stať podľa odporúčania poradenskej firmy PriceWaterhouseCoopers rakúska banka Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) so sídlom vo Viedni. Najskôr by však podľa rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia malo dôjsť k navýšeniu základného imania banky. Konečný termín prvého kola navyšovania základného imania je 18. apríl. Podľa ministerky je ťažko predpokladať, ktorí z akcionárov sa rozhodnú zúčastniť sa ho. „Ak sa ani jeden zo súčasných akcionárov nerozhodne navýšiť svoj podiel, základné imanie navýši Slovenská poisťovňa,“ povedala. Podľa jej slov by sa predaj mal uskutočniť už v najbližšom čase. Spolu s podielom poisťovne by mal byť predaný aj podiel ministerstva a podiel mesta Trnavy.
„Máme záujem na tom, aby sa v Poštovej banke zachoval podiel Slovenskej pošty, a.s.,“ uviedla B. Schmögnerová. Slovenská pošta vlastní 17,04 % akcií banky. Ďalšími akcionármi sú Slovenské telekomunikácie s 25,58-percentným podielom a podiel Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii predstavuje 0,83 %. Aj v tejto bankovej inštitúcii by však najskôr malo dôjsť k navýšeniu základného imania. Podľa Schmögnerovej by sa na navyšovaní mali zúčastniť štátne inštitúcie, pričom až v druhej fáze dôjde k ich odpredaju. „Je to jedna z možností. Netvrdím však, že to aj tak dopadne,“ povedala. Ministerstvo financií podľa nej nebude súhlasiť, aby sa navyšovania základného imania zúčastnil jeden z menšinových vlastníkov tejto finančnej inštitúcie. Záujem o účasť na navyšovaní prejavila spoločnosť Istrokapitál, ktorá kontroluje aj prostredníctvom iných spoločností údajne približne tretinu základného imania.
V Dopravnej banke, a.s., Bratislava majú najvyšší akcionársky podiel Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava s 45 % a Investičná a rozvojová banka, a.s., s 15 %. SAD, Banská bystrica vlastní 37,5 % a Štátny fond cestného hospodárstva 2,5 %. Aj v tejto banke už prebieha tender na výber strategického investora. Podľa ministerky je pravdepodobné, že výsledok bude pozitívny.
Vyriešenie predaja podielu štátu v Slovenskej kreditnej banke je podľa B. Schmögnerovej v rukách príslušného rezortu, teda Ministerstva hospodárstva SR. Podiel Slovenského plynárenského priemyslu v tejto banke predstavuje 37,6 % a Vodohospodárskej výstavby 15,05 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS