ČLÁNOK
Predaj majetku Novokeru firme BPS neplatný
18. októbra 2000

Zmluva o predaji majetku firmy Novoker, a.s., Lučenec spoločnosti Bloomsbury Pacific Slovakia, a.s. (BPS), je neplatná. Rozhodol o tom Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý okrem vyjadrení navrhovateľa a odporcov vypočul svedka Jána Gréča, bývalého generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Novokeru a súčasného štatutárneho zástupcu BPS.

Ako v zdôvodnení rozsudku uviedla predsedníčka senátu, zmluva sa prieči dobrým mravom. Proti rozsudku je možné odvolanie na Najvyššom súde, ktoré – ako sa vyjadril právny zástupca BPS ako odporcu v druhom rade – po porade s klientom s najväčšou pravdepodobnosťou samozrejme podá. Jozef Špirko ako predstaviteľ minoritného akcionára Penta Group a súčasného predstavenstva Novokeru, ktorý zmluvu napadol, vyslovil spokojnosť s rozsudkom, ktorým sa začína vracať majetok akcionárom, aj keď si je vedomý, že spor môže ešte dlho pokračovať.

J. Gréč tvrdil, že vedenie firmy dlho pripravovalo vstup zahraničného strategického partnera, ktorý by prosperujúcemu podniku udržal zahraničné trhy a zabezpečil miliardové investície na ďalší rozvoj technológie. Kontaktovalo preto už od roku 1995 rôzne firmy, napríklad talianske Iris Modena a City Marano Ticcino. Investori však vraj váhali kvôli neujasneným vlastníckym vzťahom, ktoré podľa J. Gréča narúšali minoritní akcionári požiadavkami na dividendy, zatiaľ čo vedenie chcelo investovať. Riaditeľ zdôraznil, že predaj podniku figuroval medzi strategickými alternatívami, ale priznal, že manažment akcionárov na VZ nikdy o prebiehajúcich rokovaniach neinformoval a urobil tak až v začiatkom roku 2000 nepriamo prostredníctvom tlače. Neodpovedal však na otázku, prečo vedenie firmy na VZ, ktoré na 18. marca 2000 zvolalo predstavenstvo na podnet majoritného akcionára – Cevapu Slovakia, s.r.o., kde bol tiež štatutárom, neinformovalo o predaji majetku uskutočnenom o deň skôr.

Gréč sa ohradil proti konštatovaniu, že majetok predal sám sebe, lebo „Novoker a BPS sú dve samostatné právnické osoby“. Svoju prvú odpoveď, že v BPS „mám nejaké akcie, som štatutár“, neskôr zmenil a poprel, že by bol akcionárom. Podľa bývalého šéfa Novokeru je strategických investorov zaujímajúcich sa o vstup do spoločnosti viac, pričom každý má záujem o inú časť činnosti. Doteraz BPS pripravil predaj spoločnostiam 1. slovenská keramická, s.r.o., ktorej zakladateľom je Simarkt Slovakia, s.r.o., Michalovce a štatutárov má z Lučenca a Zvolena, a 1. slovenská kaolínová, s.r.o. Vstup strategických investorov sa má uskutočniť do konca roka, pričom niektoré zmluvy by sa podľa Gréča mali podpísať už tento týždeň.

Výplata prvej splátky BPS za Novoker vo výške 100 mil. Sk z predajnej ceny 400 mil. Sk (čo je menej ako vlastné imanie Novokeru) sa má uskutočniť v hotovosti do konca roka. Právny zástupca BPS žiadal o vypočutie ďalších svedkov v súvislosti so súborom zmlúv spojených s predajom, lebo generálny riaditeľ Gréč v nich „nie je detailne zorientovaný“.

Zástupcovia Penta Group po vyhlásení rozsudku poznamenali, že teraz je už potvrdená oprávnenosť požiadavky vydať predbežné opatrenie, aby sa zamedzilo ďalším predajom majetku.

Ďalšie dva prípady, v ktorých zástupca minoritného akcionára Invest Brokers napadol platnosť VZ z 29. decembra 1999, boli odročené. Novoker, a.s., reprezentujúci vedenie zvolené minoritnými akcionármi v júli – musí totiž zabezpečiť dôkazný materiál, napríklad zápisnice, čo však vedenie BSP, ktoré kontroluje majetok producenta keramických výrobkov, znemožňuje.

Väčšinových 70 % akcií Novokeru bolo odštátnených v kupónovej privatizácii. Zvyšných 30 % akcií mal podľa prvotného privatizačného projektu získať jediný investor. Nadobúdateľom sa stal Cevap Slovakia, s.r.o., ktorý odkúpil 30 % akcií od Fondu národného majetku (FNM) SR a navýšením základného imania bez účasti ostatných akcionárov získal 51 % akcií Novokeru. Vďaka tomuto podielu následne ovládol najväčšieho slovenského producenta obkladačiek a dlaždíc, vyvážajúceho väčšinu svojej produkcie. PG, ktorý mal v Novokeri minoritný akcionársky podiel prostredníctvom svojich dcérskych spoločností B Consult a Invest Brokers, spolu takmer 26,6 %, obvinil skupinu väčšinových vlastníkov Novokeru okolo firmy Cevap z prevodov zisku spoločnosti a umelého znižovania daňového základu. Takto sa z peňazí Novokeru mali zaplatiť záväzky Cevapu voči FNM. V marci tohto roka ďalej Novoker, resp. jeho majoritný vlastník, podľa PG previedol svoj majetok na Bloomsbury Pacific Slovakia a obchodná činnosť Novokeru bola delegovaná na 1. Slovenskú keramickú, a.s. Tak došlo podľa Penty k absolútnemu vytunelovaniu Novokeru a vlastne k okradnutiu ostatných akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS