ČLÁNOK
Predaj akcií IRB by sa mal ukončiť do polovice februára
14. januára 2002

Privatizácia Investičnej a rozvojovej banky, a.s., by sa mala podľa očakávaní Ministerstva financií SR ukončiť do polovice februára. Closing day, to znamená deň, keď nový investor zaplatí za akcie a stáva sa akcionárom, môže podľa hovorcu ministerky financií Petra Papanka urýchliť najmä podpis zmluvy medzi víťazom tendra, maďarskou OTP Bank a Slovenskou poisťovňou o predaji akcií IRB z portfólia poisťovne. Dozorná rada SP predaj tohto podielu síce schválila už 5. decembra 2001, podpis zmluvy sa však doteraz nezrealizoval. Podľa hovorkyne SP Lucie Bombošovej by sa touto otázkou malo zaoberať predstavenstvo poisťovne budúci pondelok.

OTP Bank podľa P. Papanka podala žiadosť o súhlas s nadobudnutím akcií IRB na Protimonopolný úrad SR a o súhlas pre vstup do IRB požiadala aj Národnú banku Slovenska. Rozhodnutie oboch inštitúcií sa očakáva v blízkom čase. Kúpnopredajnú zmluvu podpísali predstavitelia štátu a OTP Bank 7. decembra minulého roku. Maďarský investor na základe nej získal 69,56-percentný štátny podiel v IRB, z toho 65,52 % z portfólia MF SR, Fond národného majetku (FNM) vlastnil ďalšie 4,04 % akcií. OTP Bank by mala odkúpiť aj 22,99 % akcií vo vlastníctve SP.

Jednou z podmienok zmluvy je prevzatie štátnych záruk, ktoré IRB v minulosti poskytla Slovenským elektrárňam. Záruky na tieto úvery už vláda schválila. OTP sa v privatizačnej zmluve zaväzuje vlastniť viac ako 50-percentný podiel na základnom imaní IRB najmenej počas štyroch rokov a zároveň zvýšiť základné imanie banky najmenej o 1 mld. Sk.

Maďarský investor by mal za celý 92,55-percentný podiel zaplatiť 700 mil. Sk. Podľa najvyšších predstaviteľov OTP má maďarská banka záujem aj o odkúpenie zvyšných minoritných podielov ostatných akcionárov v IRB a získanie 100-percentného vplyvu v banke. Podľa informácií na internetovej stránke IRB medzi malých akcionárov slovenskej banky patria napríklad VSŽ, a.s., Košice s 1,68 % akcií a spoločnosť V Brokers, o.c.p., a.s., Poprad s 1,51-percentným podielom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS