ČLÁNOK
Predaj 20% podielu VSŽ, a. s. Košice
23. decembra 1997

Tie sa týkali obchodných aktivít pri zabezpečovaní vstupov a výstupov v TŽ a VSŽ. Pre SITA to povedal hovorca VSŽ Jozef Marko. J. Marko zdôraznil, že VSŽ uvedenou transakciou nezaznamenali negatívny dopad na hospodársky výsledok, nakoľko cena predaja nebola nižšia ako cena obstarania. „Transakcia nemá dopad na partnerské vzťahy medzi VSŽ a spoločnosťami Moravia Steel resp. TŽ, s ktorými budeme aj naďalej hľadať cesty vzájomnej spolupráce,“ dodal J. Marko. K odpredaju podielu VSŽ v TŽ prišlo 18. decembra 1997 po vzájomných rokovaniach s akciovou spoločnosťou Moravia Steel. Podiel Moravia Steel v TŽ sa tak zvýšil z pôvodných 51% na 71%. VSŽ, ktoré na jeseň 1996 vstúpili do TŽ, vlastnili ich akcie prostredníctvom dcérskej spoločnosti VSŽ Bohemia. Obe oceliarne plánovali budovať spoločné obchodné zastúpenia a využiť silnú pozíciu v Európe. Za rok 1996 vykázali TŽ stratu 817,5 mil. Kč, obrat klesol medziročne o 1,2 mld Kč na 20,892 mld Kč. Dôvodom prepadu hospodárenia spoločnosti bolo najmä zarátanie opravných položiek z rokov 1994 a 1995. V tomto roku by mali celkové výkony spoločnosti dosiahnuť približne 20 mld. Kč.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS