ČLÁNOK
Pred vstupom SR potrebné podporiť prílev zahraničných investícií
27. novembra 2000

V rámci prípravy Slovenska na vstup do EÚ je potrebné vytvoriť podmienky pre zvýšenie prílevu zahraničných investícií. V tejto súvislosti by sa mal zabezpečiť tlak na manažment spoločností, ktorý sa podieľa na danom zámere, a vyriešiť problém vybudovania infraštruktúry súvisiacej s nerovnomerným rozvojom odvetví a regiónov v SR. Na tlačovej besede to povedal prezident Združenia premyslených zväzov SR (ZPZ) Jozef Uhrík.

Ako ďalej povedal, na pracovnom seminári Aktuálne problémy vstupu SR do EÚ sa s podpredsedom vlády SR Pavlom Hamžíkom a zástupcami ministerstiev hospodárstva a financií zhodli na dopracovaní dlhodobej koncepcie, ktorá bude obsahovať konkrétne kroky pri integrácii SR do EÚ.

Podľa Hamžíka je problémom spomínaného procesu nedostatočná kvalita projektov na získanie zahraničných investícií, čo by sa vyriešilo legislatívnymi inováciami niektorých zákonov, ktoré by zohľadňovali pripomienky vlády i manažmentov spoločností. „V roku 1999 sa na rozvojové programy využilo v SR 4,2 mld. Sk a v tomto roku by mala suma takto využitých prostriedkov dosiahnuť 6 mld. Sk. Vypracovaním kvalitných projektov sa táto suma môže naďalej zvyšovať. Vstup do EÚ považujem za pozitívny krok pre SR,“ konštatoval Hamžík, pričom ako príklad uviedol Írsko, ktoré po vstupe do EÚ získalo z jej fondov v prepočte až 1 bil. Sk a v súčasnosti dosahuje ročný rast HDP takmer 10 %.

Účastníci seminára sa tiež dohodli na podpore strategického cieľa hospodárskej a priemyselnej politiky, spočívajúcom v dosiahnutí takých ekonomických ukazovateľov hospodárstva v SR, ktoré krajinu priblížia k parametrom EÚ a v konečnom dôsledku umožnia plnohodnotný vstup do EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS