ČLÁNOK
Pred pobočkami SCP skupujú akcie podozrivé osoby
28. februára 2002

Pred expozitúrami Strediska cenných papierov SR, a.s. (SCP) ponúkajú neidentifikované osoby občanom bezplatné prevzatie ich cenných papierov, pričom za takéto prevzatie niekedy požadujú aj poplatok. Tieto osoby často ponúkajú bezplatné prevzatie lukratívnych akcií, predovšetkým bánk a poisťovní, ktoré môžu občania prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi výhodne predať na burze cenných papierov. Informoval o tom hovorca Úradu pre finančný trh (ÚFT) Marek Kačmár.

„Ak sa občan rozhodne darovať svoje cenné papiere, napríklad v snahe vyhnúť sa plateniu poplatkov za vedenie účtu v SCP, odporúčame ich darovať výlučne príbuzným alebo známym osobám,“ uviedol Kačmár. Zabráni sa tým podľa neho podvodom, prípadne finančným stratám plynúcim z darovania hodnotných cenných papierov. Cenné papiere je možné darovať na ktorejkoľvek expozitúre SCP. „Pokiaľ občania darovali svoje cenné papiere neznámym osobám a cítia sa byť poškodení takouto transakciou, môžu sa obrátiť na ÚFT, prípadne na príslušný súd,“ uviedol.

Informácie o aktuálnej hodnote cenných papierov a o možnostiach predať cenný papier sú prístupné predovšetkým v periodickej tlači, ktorá uverejňuje burzové správy. Občania sa môžu informovať aj priamo u obchodníkov s cennými papiermi s platným povolením, nad ktorými vykonáva ÚFT štátny dozor. Títo sú povinní realizovať obchodný pokyn v súlade s odbornou starostlivosťou, okrem iného aj za pre klienta najvýhodnejšiu cenu. Aktuálny zoznam obchodníkov s cennými papiermi je možné nájsť na internetovej stránke ÚFT, vo Vestníku úradu, prípadne sa možno informovať aj telefonicky na úrade alebo v Asociácii obchodníkov s cennými papiermi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS