ČLÁNOK
Pred MVZ disponuje osem akcionárov podielom vyšším ako 1 %
10. októbra 2000

Pred mimoriadnym valným zhromaždením VSŽ, a.s. Košice, ktoré má potvrdiť vstup strategického investora U.S. Steel do VSŽ, disponuje osem akcionárov podielom vyšším ako 1 % základného imania. Podľa údajov k 10. októbru má najväčší podiel Bank Austria s 23,13 %, Transpetrol kontroluje 21,24 %, USX Corporation (materská spoločnosť U.S. Steel) vlastní 13,90 % a zamestnanecká spoločnosť Hutník má 10,63-percentný podiel. Okrem toho Fond národného majetku vlastní 3,79 %, Ferrimex 3,48 %, Reštitučný investičný fond 2,94 % a Ján Smerek, bývalý prezident VSŽ, má 1,02 % akcií. Zvyšných takmer 20 % akcií vlastnia akcionári disponujúci menej ako jedným percentom akcií.

Na základe koordinačných dohôd podpísaných 29. septembra sa investorom preberajúcim oceliarske aktivity stane americká oceliarska spoločnosť U.S. Steel. Materská spoločnosť U.S. Steel, ktorou je USX Corporation v posledných dňoch skúpila časť akcií, čím si zrejme chce zabezpečiť hladký priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia stanoveného na 12. októbra. Je teda pravdepodobné, že získa súhlas potrebných dvoch tretín akcionárov, pretože Bank Austria ako správca cenných papierov, vláda a USX kontrolujú celkom okolo 66% akcií a podporu vstupu vyjadrila aj zamestnanecká spoločnosť Hutník. Obchodovanie s akciami VSŽ je na bratislavskej burze kvôli konaniu valného zhromaždenia zablokované od 9. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS