ČLÁNOK
Prebytok platobnej bilancie vzrástol v máji poklesol
29. augusta 2000

Platobná bilancia SR za prvých 5 mesiacov skončila s prebytkom vo výške 36,14 mld. Sk a zaznamenala prvýkrát v tomto roku medzimesačný pokles o 7,17 mld. Sk. Zvýšenie deficitu v zahraničnom obchode takmer úplne kompenzoval rast prebytku v bilancii služieb, na výraznom prehĺbení schodku bežného účtu sa tak podpísal najmä odliv výnosov zo zahraničných investícií. Kapitálový a finančný účet zaznamenali len mierne posilnenie prebytku. Negatívne na aktívum celkovej bilancie vplývala májová korekcia výšky chýb a omylov o 3,63 mld. Sk. Napriek poklesu je však vývoj platobnej bilancie výrazne lepší ako vlani, keď za rovnaké obdobie Slovensko vykázalo deficit 9,6 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.
Schodok zahraničného obchodu sa v priebehu mája zvýšil viac ako o polovicu na 9,5 mld. Sk, podobne však posilnil prebytok bilancie služieb na 8,64 mld. Sk. Po zahrnutí výnosov a bežných transferov sa deficit bežného účtu výrazne prehĺbil z aprílovej hodnoty 277 mil. Sk na 4,84 mld. Sk. Za prvých 5 mesiacov roku 1999 predstavoval zahraničnoobchodný deficit až 27 mld. Sk a bežný účet bol deficitný vo výške 28,28 mld. Sk.
Prebytok na finančnom a kapitálovom účte v priebehu mája len mierne vzrástol o 1,03 mld. Sk na úroveň 31,41 mld. Sk. Saldo kapitálového účtu bolo prebytkové vo výške 1,52 mld. Sk, čo je takmer o pol miliardy korún lepší výsledok ako koncom apríla. Podobne sa zvýšil prebytok na finančnom účte o 656 mil. Sk na úroveň 29,89 mld. Sk. Výrazne vzrástlo pozitívne saldo priamych zahraničných investícií na Slovensku, takmer 5-násobne na úroveň 3,7 mld. Sk, pričom priame investície slovenských subjektov v zahraničí predstavujú rádovo menší objem. Plusové saldo portfóliových investícií po troch mesiacoch rastu mierne oslabilo na hodnotu 30,31 mld. Sk a deficit ostatných investícií, ktoré predstavujú predovšetkým prijaté a poskytnuté pôžičky, vzrástol na 3,8 mld. Sk.
K ultimu apríla zaznamenalo Slovensko aktívne saldo platobnej bilancie vo výške 43,31 mld. Sk a prvý štvrťrok uzavrelo s prebytkom 18,4 mld. Sk. Rok 1999 skončila platobná bilancia s kladným výsledkom 30,1 mld. Sk, rok predtým zaznamenala po prvýkrát v histórii deficit 19,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS