ČLÁNOK
Prebytok na kapitálovom a finančnom účte SR nedokázal ani po štyroch mesiacoch tohto roka vykryť deficit na bežnom účte
10. augusta 1998

Prebytok na kapitálovom a finančnom účte SR nedokázal ani po štyroch mesiacoch tohto roka vykryť deficit na bežnom účte. Kým saldo bežného účtu dosiahlo na konci apríla mínus 25,045 mld. Sk, saldo kapitálového a finančného účtu bolo iba plus 22,4795 mld. Sk. Celková platobná bilancia SR však neskončila s mínusom 2,5655, čo je rozdiel týchto dvoch hodnôt, ale s plusom 1,6558 mld. Sk. Pričinila sa o to položka „chyby a omyly“, ktorá znamenala pre štatistiku slovenskej platobnej bilancie plus 4,2213 mld. Sk V porovnaní s minulým mesiacom došlo k prehĺbeniu deficitu bežného účtu o 8,927 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte však vzrástol o 11,3846 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenala SR po štyroch mesiacoch deficit bežného účtu nižší o 967 mil. Sk, a prebytok na kapitálovom a finančnom účte vyšší o 1,6513 mld. Sk. O deficit bežného účtu sa pričinila už tradične predovšetkým obchodná bilancia, ktorá skončila po štyroch mesiacoch s mínusom 25,398 mld. Sk. Negatívny vývoj zaznamenala aj bilancia služieb, ktorá skončila s výsledkom mínus 2,87 mld. Sk. Bilancia výnosov znamenala pre slovenskú platobnú bilanciu odliv 729 mil. Sk. Ako jediná plusová položka bežného účtu skončila s aktívnym saldom 3,952 mld. Sk položka bežných transferov. Financovanie deficitu bežného účtu je ťahané hlavne dlhodobými zdrojmi. Kým za prvé štyri mesiace minulého roka dosiahli čisté príjmy z dlhodobých zahraničných úverov (príjmy z úverov mínus splátky) iba 6,674 mld. Sk a z krátkodobých 15,796 mld. Sk, v tomto roku dosiahlo aktívne saldo dlhodobých ostatných (dlhových) investícií 13,029 mld. Sk a krátkodobých 6,8 mld. Sk. Pod rast krátkodobých úverových zdrojov sa v tomto roku pričinila hlavne emisia trojmesačných štátnych dlhopisov SR v objeme 200 mil. USD, uskutočnrná 31. apríla 1998. Pozitívnou zmenou kapitálového a finančného účtu je aj zvýšený objem prílevu priamych zahraničných investícií. Tie za prvé štyri mesiace zaznamenali aktívne saldo 4,709 mld. Sk, pričom investície slovenských subjektov v zahraničí dosiahli rast o 2,1749 mld. Sk a investície zahraničných subjektov v SR o 6,8842 mld. Sk. Oproti minulému roku to znamená zásadný obrat, pretože za prvé štyri mesiace minulého roka dosiahli priame zahraničné investície v SR rast iba o 402,8 mil. Sk. V samotnom apríli 1998 prílev priamych zahraničných investícií (vrátane reinvestovaného zisku) do SR dosiahol 2,3384 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS