ČLÁNOK
Prebratie VSŽ bankami nehrozí
20. novembra 1998

„Neprichádza to do úvahy,“ vyhlásil. Podľa J. Rezeša VSŽ v minulosti získavali úvery na meno firmy, pričom neposkytovali domácim bankám alebo zahraničným finančným inštitúciám žiadne vecné či finančné garancie. „Úvery sme negarantovali akciami VSŽ,“ zdôraznil.

Podpredseda predstavenstva a prezident pre stratégiu Jaroslav Bilík pripomenul, že predmetom súčasných viedenských rokovaní medzi VSŽ a zahraničnými bankami je reštrukturalizácia portfólia investičných alebo prevádzkových úverov spoločnosti. „Repoobchody s bankami uzavreli firmy vlastniace akcie VSŽ Holding,“ povedal. „To je skôr otázka na hlavných akcionárov spoločnosti,“ naznačil J. Bilík.

Na margo minulotýždňových rokovaní medzi VSŽ Holding a vládou SR J. Rezeš zopakoval, že predstavitelia vládneho kabinetu nepožadovali odstúpenie členov dozornej rady spoločnosti, ale len predstavenstva VSŽ Holding, čím reagoval na rozporné tvrdenia médií a niektorých členov kabinetu. „Vláda veľmi jasne požadovala rezignáciu predstavenstva do 12. hodiny nasledujúceho dňa, pričom po splnení tejto požiadavky by nebola schopná poskytnúť žiadne garancie proti tlaku zahraničných bánk voči VSŽ,“ povedal.

J. Rezeš opakovane zdôraznil, že VSŽ sú pripravené na obnovu rokovaní s vládou, čo písomne deklarovali ochotou zvolať na prelome novembra a decembra mimoriadne valné zhromaždenie VSŽ Holding, na ktorom by došlo k zmene stanov a v orgánoch spoločnosti. Termín ďalšieho stretnutia VSŽ a vlády je podľa J. Rezeša v rukách kabinetu. Dodal, že o rokovanie s vládou prejavili záujem aj odborári z VSŽ. „Takýto subjekt, akým sú VSŽ, musí mať prepojenie na vládne špičky a musí s nimi koordinovať aj postupnosť krokov pri riešení problémov a pri reštrukturalizácii podnikateľského portfólia,“ uzavrel J. Rezeš.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS