ČLÁNOK
Pre záujemcov je SLSP možnosťou zlepšiť pozície v strednej Európe
22. októbra 2000

Všetky tri bankové domy, ktoré prejavili svoj predbežný záujem o Slovenskú sporiteľňu, a.s. (SLSP) sú charakteristické silným záujmom rozšíriť svoj vplyv v regióne strednej a východnej Európy, ktorý ponúka potenciálnu klientelu v počte približne 40 miliónov osôb. Sprivatizovanie najväčšej slovenskej banky by im k realizácii tohto záujmu, ktorý zároveň predstavuje dôležitú súčasť strategických cieľov všetkých troch záujemcov, výrazne napomohlo.

Dve rakúske banky, Bank Austria a Erste Bank a talianska finančná skupina UniCredito Italiano majú momentálne prístup k všetkým dôležitým údajom o SLSP, na základe ktorých vykonávajú hĺbkový audit banky a rozhodnú, či predložia svoje finálne ponuky. Z časového hľadiska by to mali stihnúť do 15. novembra, pričom do piatka 24. novembra sa očakáva ich vyhodnotenie.

Svoj záujem vstúpiť do SLSP ako prvá medializovala Erste Bank, ktorá zaujíma pozíciu najvýznamnejšej rakúskej sporiteľne. Cieľom Erste Bank, ktorá bola založená v roku 1819, je podľa septembrového vyjadrenia jej prezidenta Andreasa Treichla stať sa vedúcou retailovou bankou na trhu Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Rakúska. Erste chce podľa slov svojho šéfa vybudovať v strednej Európe „sieť sporiteľných bánk, ktoré by boli natoľko silné, že by mohli odolať veľkým nemeckým, francúzskym či iným bankám“.

V procese expanzie do týchto krajín bolo zatiaľ najvýznamnejšou investíciou banky odkúpenie rozhodujúceho podielu v maďarskej banke Mezöbank, v ktorej Erste po dvoch kapitálových navýšeniach získala aktuálny 96-percentný podiel na základnom imaní. Maďarská banka zmenila svoj názov na Erste Bank Hungary Rt. a stala s súčasťou Erste Bank Group. Na začiatku tohto roka Erste Bank zrealizovala akvizíciu 52 % druhej najväčšej českej banky Česká spořitelna a svoje aktivity rozšírila aj do Chorvátska prostredníctvom kúpy majoritného podielu v Bjelovarskej banke. V súčasnosti Erste presunula ťažisko svojho záujmu do Slovinska a na Slovensko. Erste Bank momentálne poskytuje služby 6 mil. klientom, z toho 2,4 miliónom v Rakúsku. Trhová kapitalizácia banky predstavuje 2,2 mld. EUR a ku koncu marca banka evidovala aktíva na úrovni 53,144 mld. EUR.

Druhým záujemcom o SLSP je ďalšia významná rakúska banka, Bank Austria, jeden z najväčších konkurentov Erste Bank na rakúskom trhu. Ako pre tlačovú agentúru SITA uviedol Peter N. Thier z medzinárodného oddelenia pre vzťahy s verejnosťou v Bank Austria, privatizácia SLSP má vzhľadom na geografickú blízkosť slovenského trhu pre banku najvyššiu prioritu. „Bank Austria má prostredníctvom BA/CA-Slovakia a HypoVereinsbank na Slovensku dobrú pozíciu, no naša prítomnosť v porovnaní s významom trhu a veľkosťou našej skupiny tu nie je dostačujúca. Práve vzhľadom na našu stratégiu posilniť oblasť retailového bankovníctva v strednej Európe by bola privatizácia SLSP s jej významnou pozíciou a silou ideálnym doplnením,“ uviedol P. Thier.

Dôležitým medzníkom histórie banky bol 22. júl tohto roku, kedy jej predstavenstvo schválilo integráciu do nemeckej HypoVereinsbank so sídlom v Mníchove. V súvislosti s tým sa v banke v súčasnosti riešia personálne zmeny vo vedení a pripravuje sa fúzia na úrovni jednotlivých národných pobočiek bánk. Záujem prejavila nedávno Bank Austria aj o českú Komerční banku a o maďarskú Postabanka. Čistý zisk Bank Austria dosiahol za prvých šesť mesiacov 338 mil. EUR, čo znamená oproti rovnakému obdobiu minulého roka 15,2-percentné zvýšenie.

Tretím záujemcom o kúpu majority v SLSP je milánska finančná skupina UniCredito Italiano Group, ktorá sa už na Slovensku etablovala prostredníctvom kúpy majoritného podielu v Poľnobanke. Skupina je s aktívami na úrovni 168,927 mld. EUR druhou najväčšou bankovou skupinou v Taliansku. Z hľadiska výšky príjmov z bankových aktivít a čistého zisku je dokonca v Taliansku najúspešnejšou. UniCredito má tiež významnú pozíciu na európskom trhu, kde patrí medzi 15 najúspešnejších bánk.

Finančná skupina UniCredito vznikla v októbri 1998. V júni 1999 sa k nej pripojila druhá najvýznamnejšia poľská komerčná banka Pekao Bank. V apríli tohto roku UniCredito získala kontrolný balík akcií v chorvátskej banke Splitska Banka a v máji kúpila majoritný podiel akcií slovenskej Poľnobanky. V júli predstavitelia UniCredita podpísali dohodu, na základe ktorej by mali v budúcnosti prevziať aj kontrolný balík v bulharskej banke Bulbank. Vďaka týmto aktivitám sa UniCredito stala druhou najväčšou západoeurópskou bankovou skupinou operujúcou v strednej a východnej Európe nasledujúc belgickú finančnú skupinu KBC.

Cieľom skupiny je dosiahnuť vedúcu pozíciu v Taliansku aj v Európe. Obchodnú sieť banky tvorí viac ako 3 600 pobočiek. Ku koncu decembra minulého roka skupina evidovala približne 60 000 zamestnancov.

Milánska banka chce pokračovať vo svojej expanzívnej politike v krajinách východnej Európy. „Náš rast vo východnej Európe má pre nás strategický význam. Máme veľký záujem o Slovensko, ČR a Turecko,“ zdôraznil generálny riaditeľ milánskej banky Alessandro Profumo. Záujem o slovenský bankový trh potvrdila pre agentúru SITA aj Viviana Vestrucci z tlačového oddelenia banky. Konkrétne záležitosti súvisiace s procesom privatizácie SLSP ako aj s pripravovanou stratégiou banky v prípade úspešnej privatizácie sporiteľne však odmietla komentovať s odvolaním sa na nevyhnutnosť dodržania zásad mlčanlivosti. Podľa jej slov znamená nedávna akvizícia Poľnobanky pre taliansku Unicredito vynikajúcu príležitosť na posilnenie rastu v oblastiach, kde je záujem talianskeho investora dominantný. „Ide predovšetkým o segment majetných klientov banky, malé a stredné podniky a zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku,“ uzatvorila V. Vestrucci.

Finančná skupina UCI ukončila prvý štvrťrok tohto roku s konsolidovaným čistým ziskom 974,7 mld. talianskych lír. Majoritnými akcionármi UniCredita sú nadácie Cariverona, Cassa di Risparmio di Torino and Cassamarcam a skupiny Allianz, Max Mara, Luxottica, Commercial Union and Société Générale.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS