ČLÁNOK
Pre zahraničného investora výhody
20. marca 1998

Pre prípadného zahraničného investora môžeme zabezpečiť viaceré úľavy vrátane pripravovanej novely zákona o daniach z príjmov, ale aj napríklad colné úľavy na dovoz predovšetkým informačných technológií. Povedal to dnes v rozhovore pre agentúru SITA štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Peter Staněk. Ako uviedol P. Staněk vo svojom dnešnom príspevku na konferencii Podpora exportnej výkonnosti – základ hospodárskej stratégie transformácie slovenskej ekonomiky, veľké slovenské banky musia najprv navýšiť základné imanie a potom získať svetové kontakty a úverové linky. Až potom bude možné v súčinnosti s reštriktívnou fiškálnou politikou znížiť úrokové sadzby. Národná banka Slovenska a MF SR pripravili spolu materiál, ktorý v krátkom čase predložia do vlády. „Možno bude revitalizácia len vedľajší produkt ozdravenia bankového sektora,“ povedal na margo materiálu P. Staněk. P. Staněk upozornil na situáciu v transformujúcich sa krajinách, kde banky cez záložné právo a kapitalizáciu pohľadávok kontrolujú 80-90 % podnikového sektora. Konkrétne v IRB z 15 mld. Sk problémových úverov by bolo možné 9 mld. Sk kapitalizovať voči energetickým závodom, a pritom by sa neporušil zákon o neprivatizácii strategických podnikov. Ak by sa posudzovali banky podľa reálnej voľnosti dlhého likvidného kapitálu, tak na Slovensku je na tom najlepšie Slovenská poisťovňa. P. Staněk tiež upozornil na skutočnosť, že prevažná väčšina zahraničných investícií dnes smeruje do sektoru bánk a do infraštruktúry, konkrétne na telekomunikácie a do energetiky. „Aj za spoluprácou VSŽ Holding a U.S. Steel Group je vidieť svetové banky J.P. Morgan a City Bank. V budúcnosti bude rozhodujúcim prvkom konkurencieschopnosti práve cena systémovej infraštruktúry,“ dodal P. Staněk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS