ČLÁNOK
Pre transformáciu SE bude kľúčové MVZ koncom apríla
21. januára 2001

O ďalšom postupe transformácie a.s. Slovenských elektrární (SE) rozhodne mimoriadne valné zhromaždenie koncom apríla. „Kľúčovým bude vyčlenenie Slovenskej prenosovej sústavy, a.s., ktorej vznik je naplánovaný k 1. máju,“ povedal v piatok minister hospodárstva Ľubomír Harach. Pôvodne mala táto spoločnosť vzniknúť začiatkom apríla. Výšku jej základného imania určí špeciálne vytvorená pracovná skupina, zloženie akcionárov zostane zrejme obdobné ako pri elektrárňach v súčasnosti. Prípadný investor do nej vstúpi až v závere procesu po niekoľkých rokoch. Ďalšími novovzniknutými spoločnosťami na báze elektrární budú akciové spoločnosti Košická teplárenská, Prešovská teplárenská a SE, ktoré by mali byť tiež čiastočne privatizované.

Najdôležitejšie v súčasnosti pre SE je podľa ministra dôvera veriteľov v ich reštrukturalizáciu a krízový plán. „Vďaka 7,1 mld. Sk štátnym garanciám na úvery splatili elektrárne v minulom roku všetky dlhy, záväzky voči poisťovniam a rozpočtu a tiež značnú časť dlhov z obchodného styku,“ konštatoval. O poskytnutí nového úveru v objeme 200 mil. USD na potreby reštrukturalizácie SE sa v súčasnosti rokuje so Svetovou bankou. „Jeho podmienky budú určite výhodnejšie ako pri prostriedkoch získaných pre Mochovce,“ konštatoval šéf rezortu hospodárstva.

Splnomocnencami ministerstva hospodárstva a vedúcimi pracovných skupín pri transformácii elektrární sú Karol Česnek a Ján Ferenci. Problematickým v celom procese nateraz zostáva vytvorenie samostatnej telekomunikačnej spoločnosti Energotel. „Nevyriešenou otázkou vo vzťahu k ministerstvu školstva je jej pôsobenie pre účely štátnej správy,“ povedal minister. Vodné dielo Gabčíkovo bude z celého procesu vyňaté, budúcotýždňový utorok by mala byť podľa Ľ. Haracha hotová finálna verzia vyriešenia s ním spojených majetkových vzťahov.

Slovenské elektrárne vyrábajú približne 85 % elektrickej energie spotrebovanej na Slovensku. Okrem toho zabezpečujú výrobu, tranzit, dovoz, vývoz a predaj elektrickej energie, prevádzku prenosovej sústavy, ako aj výrobu, prenos a predaj tepla. Podnik dosiahol za prvých desať mesiacov stratu 0,676 mld. Sk, v minulom roku vykázal stratu 3,92 mld. Sk. V prevádzkovej oblasti mali SE ku koncu októbra zisk 9,12 mld. Sk, vo finančných operáciách stratu 9,83 mld. Sk, čo ovplyvnila hlavne tvorba dodatočnej rezervy na kurzové straty vo výške 6,2 mld. Sk. Podnik zamestnáva 11 249 osôb, v budúcom roku očakáva úbytok 214 pracovných miest.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS