ČLÁNOK
Pre kandidátov dôležitejšie Kodanské ako Maastrichtské kritériá
26. septembra 2000

Pre krajiny uchádzajúce sa o vstup do Európskej únie (EÚ) sú rozhodujúce Kodanské kritériá integrácie a nie Maastrichtské kritériá. Ich splnenie musí byt prvoradé, aby sa krajina mohla stať členom EÚ. Vstup do EÚ a do Európskej menovej únie (EMÚ) sú dve rozličné otázky, ktoré sa riešia postupne a nadväzne. Na konferencii Euro a rozširovanie, ktorá sa konala 26. septembra v Hannoveri, to povedal Pedro Solbes Mira, člen Európskej komisie pre ekonomické a monetárne záležitosti.

„Opätovne tu odznelo, že pre kandidátske krajiny je dôležité splnenie Kodanských kritérií, ktoré hovoria predovšetkým o budovaní funkčnej trhovej ekonomiky a nie Maastrichtských kritérií, ktoré sú v podstate kritériami až pre vstup do EMÚ, do spoločného menového priestoru európskych krajín,“ reagoval v rozhovore pre agentúru SITA šéf koordinačnej jednotky Ministerstva financií SR pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk Juraj Renčko. Z tohto hľadiska je podľa jeho slov potrebné aj pri „našich domácich úvahách“ vychádzať z Kodanských kritérií. Tie znamenajú predovšetkým štrukturálne reformy a budovanie inštitúcií a nástrojov trhovej ekonomiky. „Pokiaľ ide o Maastrichtské kritériá, dôležitá je predovšetkým stabilita makroekonomického vývoja nenarušovaná ani zo strany verejných financií, ani zo strany menovej, čo znamená koordináciu oboch politík. Nemenej podstatná je dlhodobá udržateľnosť fiškálneho vývoja,“ dodal.

V tomto smere sa podľa J. Renčka v SR veľa urobilo v priebehu posledného roka až dvoch rokov. Dôležitá je však príprava predvstupového ekonomického programu, významnou častou ktorého je práve tvorba stabilných a transparentných verejných financií. „Týka sa to riadenia štatistiky ale aj celého prístupu k úlohe verejných financií v ekonomike,“ vysvetlil J. Renčko

Na nezávislosť vstupu do EÚ a do EMÚ upozornila aj predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre ekonomické a monetárne záležitosti Christa Randzio-Plath. Podľa jej slov čaká kandidátske krajiny ešte veľa práce v rámci ekonomických reforiem sledujúcich najmä vybudovanie fungujúceho bankrotového systému a zníženia korupcie. Zvlášť zdôraznila potrebu nezávislosti centrálnych bánk. „Nestačí však iba štrukturálna nezávislosť, potrebná je aj nezávislosť od politických rozhodnutí,“ povedala.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS