ČLÁNOK
Pravidlá povinného vkladu pri založení s.r.o. sa zmenia
3. júla 2013

Od začiatku októbra tohto roka by zakladatelia obchodných spoločností mali splatiť peňažný vklad alebo jeho časť, ku ktorému sa v spoločenskej zmluve pri založení spoločnosti zaviazali, na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorý predložil rezort spravodlivosti a ktorý v stredu vláda schválila. „V súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu nebude viac možné,“ uviedlo ministerstvo. V súčasnosti minimálnym základným imaním spoločnosti s ručením obmedzeným je 5 000 eur, pričom postačuje poukázať toto splatenie vyhlásením správcu vkladu. Od októbra bude musieť byť tento vklad splatený na účet v banke.  „Písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa pripája k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, sa po navrhnutých zmenách bude v praxi aplikovať len vo vzťahu k nepeňažným vkladom,“ upozorňuje rezort spravodlivosti. Splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti sa podľa nových pravidiel bude registrovému súdu preukazovať priložením výpisu z účtu v banke preukazujúcim splatenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS