ČLÁNOK
Pravdepodobne už budúci týždeň bude vyhlásené výberové konanie na miesto generálneho riaditeľa Slovenských telekomunikácií, š.p. (ST).
30. novembra 1998

Podľa informácií S. Vaneka má už ministerstvo vypracované kritériá, ktoré by mal nový riaditeľ monopolného operátora pevnej telekomunikačnej siete spĺňať. „Najdôležitejšie je, aby nový riaditeľ nemal rozptýlené záujmy – aby popri výkone funkcie nezastával ďalšie funkcie v iných spoločnostiach alebo ich dozorných orgánoch. Mal by sa venovať výlučne vedeniu telekomunikácií,“ povedal. Minister DPT Gabriel Palacka krátko po svojom nástupe do funkcie odvolal generálneho riaditeľa ST Petra Valenta. Jeho funkciu dočasne vykonáva štatutárny zástupca František Dudík, ktorého by mal neskôr nahradiť nový riaditeľ. MDPT SR má v súčasnosti vypracovanú koncepciu transformácie ST na akciovú spoločnosť, podľa ktorej by sa mal podnik pretransformovať k 1. januáru 1999. V priebehu prvého polroka prebehne medzinárodné výberové konanie na kapitálový vstup zahraničného operátora do ST, a.s. Podľa predbežného návrhu MDPT SR by mal nový akcionár formou navýšenia základného imania získať kontrolu nad 25 % akcií, tento podiel však ešte môže upraviť vláda. Štát si však rozhodne ponechá kontrolný balík akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS