ČLÁNOK
Práci polície pomôže od 1. mája vytvorenie centrálneho registra bankových účtov
30. apríla 2022

Slovensko vytvorí centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku policajného prezídia a orgány činné v trestnom konaní. Vyplýva to z novely zákona o centrálnom registri účtov, ktorú začiatkom apríla podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela nadobúda účinnosť v nedeľu 1. mája.

Register má umožniť včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, respektíve následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti.

Navrhovaný systém má podľa rezortu vnútra niekoľko výhod. Ide predovšetkým o rýchlosť a bezpečnosť získania informácií, jednoduchosť zasielania dopytov ako aj vylúčenie potreby oslovovať formou plošného dopytu všetky finančné inštitúcie, ktoré tak nie sú nútené prijímať nákladné personálne a technické opatrenia, ktoré majú zaručiť aspoň čiastočne prijateľné časové limity pre vybavenie dopytu.

Správcom a prevádzkovateľom centrálneho registra účtov bude Ministerstvo financií SR, ktoré vydá všeobecne záväzný právny predpis upravujúci podrobnosti o náležitostiach, štruktúre a formáte zasielaných informácií na zápis do centrálneho registra účtov, ako aj ďalšie podrobnosti o spôsobe odovzdávania údajov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS