ČLÁNOK
Práca ešte vždy živí lepšie ako podpora
18. marca 2002

Dôvody prečo nemeniť Zákonník práce sa dajú zhrnúť do niekoľkých tvrdení, z ktorých ani jedno nemá reálny základ. Propaganda sa stavia na stranu pracujúceho a presviedča ho, že sa dostane do polohy spred sto rokov. Ľudia práce sú vykorisťovaní a po zmenách v novom zákone by miera vykorisťovania ešte vzrástla. Pravda je však taká, že ani nezmena neprinesie v tomto zmysle úľavu. Ľudia práce nie sú vlastníkmi výrobných prostriedkov a teda predávajú pracovnú silu. Zhruba päťdesiat rokov v minulom storočí žili pracujúci bez vykorisťovania, a aj bez slobody.

Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) – stálej konferencie CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia ukázal, že Zákonník práce by priniesol zvýšenie nákladov v 82 % skúmaných podnikov, pričom 67 % podnikov avizovalo prípadné zníženie zamestnanosti.

Nový Zákonník práce, ktorý má začať platiť od 1. apríla, znevýhodňuje postavenie zamestnávateľa v možnosti kontroly pracovných síl, ako aj zamestnanca v oblasti príjmov, pretože obmedzuje množstvo nadčasovo odpracovaných hodín. Odloženie účinnosti zákonníka by umožnilo novelizáciu v 22 paragrafoch. Zákonník v platnej podobe môže na niektoré podniky pôsobiť likvidačne. Ak je problémom Slovenska nezamestnanosť, potom by mal vznik pracovných miest stimulovať a nie ohrozovať aj súčasné. Podľa prieskumu by sa zvýšenie nákladov dotklo 82 % podnikov, pričom 67 % podnikov avizovalo prípadné zníženie zamestnanosti. Zákonník práce by sa podľa štúdie neprejavil na stave zamestnanosti v 4 % podnikov. Výsledným efektom sa môže stať zníženie zamestnanosti o 3 percentá.

Dôveryhodne vyznieva tvrdenie, že slovenský Zákonník práce má európske parametre. Výsledky medzinárodného porovnania PAS to však nedokazujú. Pracovné právo v SR je strnulejše ako pracovnoprávne predpisy vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V neprospech Zákonníka práce hovorí najmä nižšia pružnosť pracovného času a nadčasov, zdôrazňovanie postavenia odborových organizácií a zamestnaneckých rád zo zákona, a nie z vôle zamestnancov, ako aj predpojaté stavanie zamestnávateľa do pozície porušovateľa zákona.

Väčšina ľudí sa živí prácou. Zatiaľ stále lepšie ako z nezamestnaneckej podpory. Zákonník práce netreba meniť ak má prispieť k znižovaniu výkonnosti ekonomiky, oslabovaniu jej príťažlivosti pre zahraničných investorov a zvýšeniu miery nezamestnanosti. O čo vlastne ide?


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS