ČLÁNOK
Pozmeňovací návrh k zákonu o dani z príjmov podal aj Prokopovič
22. októbra 2001

Poslanec Národnej rady SR (NR) Pavol Prokopovič chce prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu k vládnej novele zákona o dani z príjmov presadiť aby podnikatelia mohli do svojich nákladov zahrnúť ceny pohonných hmôt v plnej výške ako aj paušálnu náhradu za používanie súkromného motorového vozidla. „Navrhujem tiež, aby paušálnu daň mohli využívať aj umelci a novinári, ktorí v danej oblasti nepodnikajú,“ uviedol na tlačovej besede SDKÚ Prokopovič.

Ministerstvo financií v novele zákona o dani z príjmov však navrhuje, aby podnikatelia využívajúci súkromné vozidlá na podnikateľské účely mohli účtovať náklady na jeho prevádzku len vo výške predpokladaných odpisov. To podľa Prokopoviča znevýhodňuje tých, ktorí využívajú staršie motorové vozidlá s nízkou zostatkovou hodnotou. Podnikatelia si budú môcť uplatniť aj 85 % výdavkov na pohonné látky. Pozmeňovací návrh k vládnej novele, ktorá bude na budúci týždeň prerokovaná v druhom čítaní v parlamente, by podľa neho mal získať podporu v kruhoch koalície aj opozície. Poslanci SDKÚ pritom v zásade súhlasia s najzávažnejšími zmenami, ktoré obsahuje vládny návrh zákona o dani z príjmov.

„Zníženie doby odpisovania aj zvýšenie limitu pri paušálnej dani v rozsahu ako to navrhuje vláda považujem za prijateľné,“ povedal poslanec. Paušálnu daň budú môcť podľa novely od roku 2002 využívať podnikatelia s tržbami do 2 mil. Sk, čím sa zvýši hranica zo súčasných 1,5 mil. Sk. Rovnako Prokopovič súhlasí aj s mierou zníženia daňových sadzieb u dani z príjmov právnických aj fyzických osôb.

Vládny návrh znižuje od budúceho roku sadzbu dane pre právnické osoby o 3 percentuálne body na 26 %. Daňová sadzba sa pritom bude každoročne znižovať o 2 percentuálne body až do roku 2006, kedy by sadzba mala dosiahnuť cieľovú úroveň 18 %. Kabinet v novele zákona o dani z príjmov navrhuje aj zníženie daňových pásiem pre fyzické osoby z pôvodných sedem na päť a pokles hraničných sadzieb o 2 a 4 percentuálne body. Pri dolnej hranici to znamená pokles sadzby z 12 % na 10 % a pri hornej zo 42 % na 38 %.

Poslanec NR SR Ján Šimko podal k danému zákonu pozmeňovací návrh na zníženie daňovej sadzby z príjmu právnických osôb na 22 % už od budúceho roku. Okrem toho chce v parlamente presadiť aj zníženie daňovej sadzby z majetkových prírastkov z vládou navrhovaných 40 % na 38 %, pričom daň by sa mala vyrubovať len vtedy, ak ide o majetok pochádzajúci z nezdanených príjmov. Poslanec pritom navrhuje zaviesť vládou navrhovanú odpisovú politiku už od januára 2002 a nie od roku 2003 ako to navrhuje vláda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS