ČLÁNOK


,

Povzbudenie pre banky
20. septembra 2002

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) zvýšila dlhodobý a depozitný rating Všeobecnej úverovej banky, a. s., Bratislava z BB- na BB a rovnaké ratingy Tatra banky, a. s., Bratislava z BB na BB+. Zároveň potvrdila krátkodobé hodnotenie oboch bánk na úrovni B so stabilným výhľadom. VÚB a Tatra banka majú na trhu silné postavenie, spolu držia 35 % aktív slovenského bankového systému. Agentúra zvýšila rating Československej obchodnej banky (ČSOB), a. s., na BBB zo súčasného BBB-. Zlepšila aj hodnotenie krátkodobej úverovej schopnosti a krátkodobých depozitných certifikátov z A-3 na A-2. „Prehodnotenie ratingov potvrdzuje oslabenie ekonomických a priemyselných rizík na Slovensku a lepší obchodný potenciál bánk,“ povedal analytik S&P Denis Deripasko.

Ratingy berú do úvahy silnú pozíciu bánk na trhu, lepšiu ziskovosť, kvalitu aktív a podporu zo strany strategických akcionárov. Vzhľadom na to, že ČSOB pôsobí aj v Česku, jej hodnotenie súvisí zo zlepšením ekonomického prostredia a otvorenia priestoru pre ziskové podnikateľské aktivity u našich západných susedov.

Obstáli v medzinárodnom porovnaní

Hodnotil aj špecializovaný britský mesačník The Banker patriaci do skupiny Financial Times Group so sídlom v Londýne. Jeho čitateľmi sú predovšetkým vrcholoví manažéri a finanční experti, rebríčky sú celosvetovo uznávané ako meradlo pre bankovníctvo. Odborníci sledovali hospodárske výsledky, údaje o výkone, využívané technológie i stratégiu jednotlivých peňažných ústavov. Zaujímali ich však aj informácie, ktoré uviedli samotné inštitúcie nominované na ceny. Viac ako 750 bánk na svete dostalo dotazníky, ktoré sa týkali činnosti, produktov a výkonnosti. The Banker udeľoval ceny vo viacerých kategóriách.

Ocenenie Banka roka v strednej a východnej Európe a Banka roka v Rakúsku získal bankový koncern Bank Austria Creditanstalt, materská spoločnosť HVB Bank Slovakia. Podľa predsedu Predstavenstva BA-CA Gergarda Randa ocenenia potvrdzujú silnú pozíciu banky v Rakúsku i na medzinárodných trhoch. Najlepšou bankou Slovenska je podľa časopisu Tatra banka, a. s., Bratislava. V Českej republike skončila na prvom mieste Československá obchodná banka, a. s. Svetovou bankou roka (Bank of The Year) sa stala spoločnosť Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

Najlepšie internetové banky na svete vyhlásil medzinárodný ekonomický magazín Global Finance. Víťazov vyberala porota zložená z renomovaných odborníkov na elektronické bankovníctvo z Deloitte & Touche, IBM Global Services, KPMG Consulting, Logica, MeridianGS a Tata Infotech. Víťazné banky posudzovali na základe viacerých kritérií: sila stratégie pre oslovenie a poskytovanie kvalitného servisu online klientom, úspech v získavaní zákazníkov pre využívanie elektronických služieb, rast online klientského portfólia, rozsah produktových služieb, evidencia konkrétnych výhod získaných používaním internetu, funkčnosť a kvalita dizajnu webovej stránky.

Zo slovenských zástupcov získala ocenenie Tatra banka. Od odbornej poroty dostala ohodnotenie Najlepšia korporátna/inštitucionálna internetová banka na Slovensku a Najlepšia internetová banka na Slovensku v roku 2002.

Oceňovali aj študenti

V rámci svojej činnosti zorganizovala v čase od januára do júna 2002 Slovenská komora mladých (SKM) anketu medzi študentmi stredných a vysokých škôl o titul Banka mladých roku 2002 v SR. Jej cieľom bolo zistiť nezávislý pohľad mladých ľudí na bankové spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v SR prostredníctvom odpovedí na šesť anketových otázok. Týkali sa atraktívnosti z hľadiska zamestnania, kvalitných produktov pre mladých, imidžu medzi obyvateľstvom, dôveryhodnosti či dostupnosti. Vzorku tvorilo 1 400 študentov vo veku 15 až 28 rokov. Bankou mladých sa stala Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava, ktorá nazbierala viac bodov ako Slovenská sporiteľňa, a. s., i Tatrabanka, a. s. Podľa slov riaditeľa retailového oddelenia Mária Drosca je ocenenie pre banku veľkým povzbudením a zároveň aj dôkazom, že myslí na mladých klientov ako na zamestnancov. Jej úsilím je vytvoriť novú generáciu bankárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS