ČLÁNOK
Povolenie na investičné služby už získala aj ING Bank
23. októbra 2002

Tretie povolenie na poskytovanie investičných služieb dostala od Úradu pre finančný trh (ÚFT) ING Bank N.V. Ako uviedol hovorca úradu Marek Kačmár, je to druhá banka a zároveň druhý zahraničný subjekt na slovenskom finančnom trhu, ktorému dozorný orgán udelil povolenie na poskytovanie investičných služieb. V polovici októbra už totiž povolenie na poskytovanie investičných služieb od úradu dostala Československá obchodná banka, a.s.

ÚFT požiadalo o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb do konca septembra 52 obchodníkov s cennými papiermi. O prelicencovanie pritom požiadalo 50 obchodníkov a dve žiadosti súvisia s vytvorením nového subjektu. Od komerčných bánk dostal úrad pätnásť žiadostí o prelicencovanie. ÚFT teraz má na posúdenie skompletizovaných žiadostí tri mesiace, pričom celý proces schvaľovania žiadostí môže trvať jeden rok. Ak je žiadateľom banka, ÚFT koordinuje svoj postup aj s Národnou bankou Slovenska.

Prvé povolenie na poskytovanie investičných služieb dostal začiatkom júla nový subjekt na slovenskom finančnom trhu, spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. Obchodník s cennými papiermi, ktorého jediným akcionárom je holandská spoločnosť TBIF, sa bude orientovať najmä na riadenie portfólia, investičné poradenstvo a iné investičné služby pre vyššie príjmové skupiny fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby.

Obchodníci s cennými papiermi musia získať nové povolenie na poskytovanie investičných služieb a na činnosť sprostredkovateľa investičných služieb podľa nového zákona o cenných papieroch a investičných službách. Pobočky zahraničných obchodníkov mali predložiť žiadosť o prelicencovanie do konca júna tohto roka a domáci obchodníci tak mohli spraviť do konca septembra. Obchodníci, ktorí do stanoveného termínu nepožiadajú o prelicencovanie, budú musieť vytvárať nové subjekty a až potom požiadať o osvedčenie na poskytovanie investičných služieb. Záujemcovia o povolenie musia splniť náročné kritériá, pričom dôraz sa kladie na prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a finančných zdrojov a prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami na obchodníka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS