ČLÁNOK
Potvrdzujem, že poisťovňa už prekročila potrebný počet poistencov, ktorý určuje zákon,
18. októbra 1997

Pričom dodal, že „zatiaľ sme zo strany minstra zdravotníctva SR Ľubomíra Javorského oficiálne nedostali list o vyžiadaní dokladov potvrdzujúcich požadovaný stav poistencov. Po obdržaní listu od ministra zdravotníctva obratom potvrdíme splnenie zákonom požadovaný limit 300 000 poistencov.“ Zo strany Slovenskej hutníckej zdravotnej poisťovni SIDERIA je k dnešnému dňu splnená zákonom stanovená podmienka, t.j najmenej 300 000 poistencov. Údaje poskytované z Centrálneho registra vedeného Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) sú spracované s opozdením. Posledné odoslané údaje do Centrálneho registra boli zmeny do 31. augusta 1997. Uvedené informácie pre agentúru SITA poskytla riaditeľka zdravotnej posťovne Ľubica Vašová. „Počet evidovaných poistencov v registri našej poisťovne spĺňa legislatívnu normu a predstavuje 330 000 poistencov. Oficiálne výsledky o počte poistencov sme zatiaľ z Centrálneho registra Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) nedostali ,“ informoval dnes SITA manažér marketingu Zdravotnej poisťovne Istota Ľuboslav Habiňák. Ľ. Javorský poslal uvedeným poisťovniam list, v ktorom žiada predložiť doklady o splnení počtu poistencov do 1. novembra 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS