ČLÁNOK
Skúsenosti s eurofondovými projektmi naznačujú potrebu zmeny v ich implementácii
21. apríla 2023

V tomto roku končí čerpanie 3. programového obdobia eurofondov. Z vyše 14 miliardového rozpočtu
sme využili dve tretiny a do konca roka musíme vyčerpať ešte viac ako 5 mld. eur. Na základe skúseností
z jednotlivých projektov je reálne čerpanie takmer dvojnásobne dlhšie ako pôvodný plán projektu. Toto
podporuje doterajšiu skúsenosť s opatrnosťou v očakávaniach (najmä) od verejných investícií, ktoré sa
finančne implementujú dlhšie, ako je plán. Potrebujeme zlepšiť manažovanie projektov, aby sme vedeli
efektívne a včasne implementovať investičné projekty. Neschopnosť v tomto smere sa v konečnom
dôsledku premieta v nerovnomernom čerpaní eurofondov a napokon aj v slabom tempe dobiehania
rozvinutejšej časti Európy.

Z rozpočtu EÚ bolo pre Slovensko vyčlenené 14,5 mld. eur. Okrem eurofondov sa na investíciách
spolupodieľajú nemalou mierou aj zdroje zo štátneho rozpočtu a vlastné prostriedky
prijímateľov pomoci. Dočerpávanie fondov pre regionálny rozvoj z 3. programového obdobia 2014-
2020 (3PO) sa končí v aktuálnom roku 2023. Doteraz sa podarilo využiť 67 %. Do decembra zostáva
ešte tretina fondov, viac ako 5 mld. eur1. V súčasnosti sú prostriedky plne zazmluvnené s prijímateľmi
pomoci. Rozhodujúcim faktorom úspešného ukončenia 3PO bude dynamika realizačnej fázy projektov.

Analytický komentár


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS