ČLÁNOK
Potreba zlepšiť činnosť na vnútornom trhu
18. apríla 2001

Druhá pravidelná analýza stratégie vnútorného trhu Európskej komisie (EK) ukazuje, že pokrok dosiahnutý v zlepšení činnosti vnútorného trhu je nedostatočný. Z 36 cieľov, ktoré sa mali dosiahnuť do júna 2001, sa pravdepodobne splní načas len 20. Zodpovednosť za tento slabý výsledok má EK, členské štáty a inštitúcie EÚ. Analýza zdôraznila potrebu tesnejšej spolupráce všetkých zainteresovaných strán na zlepšenie činnosti. Okrem zhodnotenia pokroku dosiahnutého od minulého roku udáva ciele politiky vnútorného trhu na budúcich 18 mesiacov.

Podľa rozhodnutia summitu EÚ v Lisabone v júni 2000 sa EÚ má stať najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou ekonomikou na svete do roku 2010 a nová stratégia odráža tieto ambície. Komisár EÚ pre vnútorný trh Frits Bolkestein povedal: „Je značným sklamaním vidieť taký zlý výsledok prvý rok potom, ako sa schválila stratégia summitu v Lisabone. Ukazuje sa, že záväzky európskeho summitu nie sú vždy realizované. Je to medzera medzi rétorikou a realitou. Zmena môže byť niekedy nepríjemná, avšak v situácii, keď sa globálne spomaľuje ekonomický rast, ponúkame Európe najlepšiu politiku, ktorá by podporovala ekonomický rast a vytvárala viac pracovných príležitostí. Ak nebudeme okamžite konať, najmä v takých dôležitých oblastiach, akými sú intelektuálne vlastníctvo a finančné služby, riskujeme obmedzenie našej konkurencieschopnosti a ohrozenie zamestnanosti. Nová stratégia nám všetkým (Európskej komisii, Parlamentu, Rade a členským štátom) pomôže koncentrovať sa na priority a zabezpečí nutnosť konať.“

Politika EÚ sa sústredí na proces rozšírenia. Na pomoc kandidátskym krajinám implementovať legislatívu vnútorného trhu a monitorovanie ich výkonu sa vyčlenili veľké prostriedky. Je dôležité, aby boli schopné zaviesť normy do praxe. Komisár Bolkestein zdôraznil, že ak sa kandidátske krajiny pripoja skôr, ako budú na členstvo pripravené, vznikne riziko narušenia vnútorného trhu. A to nie je v záujme ani kandidátskych krajín. Vnútorný trh musí udržiavať krok aj s vývojom v zahraničí v súvislosti s globalizáciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS