ČLÁNOK
Potenciálni poradcovia pri predaji SE musia doplniť ponuky
27. novembra 2001

Všetkých osem spoločností, ktoré sa zúčastňujú tendra na výber privatizačného poradcu tzv. nových elektrární, by malo doplniť svoje ponuky do 6. decembra. O víťazovi súťaže by mala výberová komisia rozhodnúť už o deň neskôr, teda 7. decembra. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Fondu národného majetku SR (FNM) Tatjana Lesajová.

Podľa Lesajovej splnilo technické podmienky tendra všetkých osem spoločností, ktoré minulý pondelok podali ponuku. Fond oznámi prijatie víťaznej ponuky do 14 dní po jej výbere. Predložené ponuky účastníkov sú podľa inzerátu záväzné do 28. februára 2002. Informačné memorandum k súťaži, ktorú fond vypísal 26. októbra, si prevzalo 19 spoločností.

Účastník tendra musí preukázať, že objem jeho tržieb alebo tržieb skupiny, ktorej je členom, dosiahol v posledných piatich rokoch viac ako 250 mil. USD. Zároveň záujemca musí čestne prehlásiť, že sa proti nemu nevedie žiadne konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a predložiť vyhlásenie, že nejde o konflikt záujmov. Záujemca by mal tiež predložiť minimálne päť medzinárodných referencií vzťahujúcich sa na oblasť fúzií a akvizícií v energetickom sektore, kde pôsobil ako samostatný manažér transakcie alebo ako člen skupiny. Skupina je v prípade tohto tendra definovaná ako subjekty vzájomne prepojené investíciou do majetku, ktorá presahuje 50 % registrovaného imania. Účastník tendra musí mať tiež povolenie obchodovať na trhu cenných papierov na Slovensku a na jednom z trhov v nasledovných krajinách – Británia, Nemecko alebo USA.

Takzvané nové elektrárne by mali vzniknúť zo súčasných Slovenských elektrární (SE). Úlohou poradcu bude koordinovať privatizáciu maximálne 44,79 % nových elektrární. Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) SE, ktoré malo rozhodnúť o ich rozdelení, sa nekonalo v stanovenom termíne 31. októbra vzhľadom na nedostatočný počet zúčastnených akcionárov. Akcionári sa nedostavili, pretože manažment podniku nedostal do termínu konania MVZ stanoviská štyroch zahraničných veriteľských bánk, ktoré mali vyjadriť súhlas s rozdelením SE.

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava (SE) ukončili tri štvrťroky tohto roku so ziskom pred zdanením 2,992 mld. Sk. Najvyšší podiel na výsledku hospodárenia mal predaj podielu SE na akciách Globtelu, ktorý priniesol 2,338 mld. Sk a mal 96-percentný podiel na celkovom zisku. Výnosy elektrární dosiahli v uvedenom období 44,599 mld. Sk, náklady predstavovali 42,176 mld. Tržby elektrární z vlastného predaja boli za sledované obdobie 30,788 mld. Sk, čo znamená mierne medziročné zníženie o necelé tri percentá. Elektrárne vyrobili za deväť mesiacov elektrickú energiu v objeme 19,556 terawatthodín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS