ČLÁNOK
Postup PÚ SR v prípade Slovnaftu skúma prokuratúra
9. apríla 1999

Predseda Protimonopolného úradu (PÚ) SR Peter Nižňanský požiadal Generálnu prokuratúru (GP) SR o preskúmanie rozhodnutia svojho predchodcu, ktorým zrušil 100-miliónovú pokutu pre Slovnaft pre zneužívanie dominantného postavenia na trhu. V prípade, že prokuratúra zistí, že PÚ nepostupoval v tomto prípade v súlade so zákonom, úrad obnoví konanie. V závislosti od výsledkov prípadného nového konania je teda možné, že PÚ opäť konštatuje zneužívanie monopolného postavenia a obmedzovanie hospodárskej súťaže zo strany Slovnaftu a ten bude musieť pokutu zaplatiť. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal predseda PÚ SR.
PÚ SR rozhodol v polovici augusta minulého roka, že Slovnaft zneužil svoje dominantné postavenie na trhu voči siedmym maloobchodníkom s pohonnými hmotami a mazivami. Z tohto dôvodu spoločnosti uložil pokutu vo výške 100 mil. Sk. Ako P. Nižňanský uviedol, Slovnaft sa proti tomuto rozhodnutiu v zákonnej 14-dňovej lehote neodvolal. Podal však oneskorený rozklad, čo mu umožňuje zákon upravujúci rozhodovanie PÚ.
Na základe tohto rozkladu zrušil predchádzajúci predseda PÚ SR Jozef Holic prvostupňové rozhodnutie úradu. Urobil tak napriek jednoznačnému negatívnemu odporúčaniu nezávislej komisie, ktorá skúmala, či sú naplnené právne skutočnosti potrebné na obnovenie správneho konania vo veci alebo na úplné zrušenie rozhodnutia o zneužívaní dominantného postavenia. Podľa zákona má predseda PÚ právo nerešpektovať odporúčanie komisie, platná legislatíva teda porušená nebola. Podľa nového predsedu úradu však právne skutočnosti potrebné na zrušenie prvostupňového rozhodnutia PÚ SR naplnené neboli.
Proti zrušeniu pokuty Slovnaftu sa odvolali dvaja zo siedmych poškodených predajcov, následne však svoje odvolanie stiahli. Podľa P. Nižňanského tak urobili po rokovaniach so Slovnaftom, ktorý im ponúkol „atraktívne predajné podmienky“. O údajnom úplatku vo výške 10 mil. Sk, ktorú mal vraj od Slovnaftu dostať J. Holic nemá nový predseda PÚ SR informácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS