ČLÁNOK
Poštová banka znížila základné imanie o takmer 2,4 mld. Sk
23. júla 2001

Poštová banka, a.s. Bratislava (PB) v utorok rozhodla o znížení základného imania o 2,373 mld. Sk na 1,269 mld. Sk. Na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska sa tak vyrovnala so stratou z hospodárenia z rokov 1999 a 2000. Zníženie imania sa zrealizuje poklesom nominálnej hodnoty akcií zo 100 tis. Sk na 34 851 Sk za akciu. Informovala o tom tlačová tajomníčka banky Katarína Kadašiová. Nová výška základného imania zatiaľ nie je zapísaná v Obchodnom registri SR.

Pokles základného kapitálu súvisí so zreálnením účtovných výkazov banky pred jej privatizáciou. Zároveň je to jeden z krokov na zabezpečenia plnenia parametrov podľa novely zákona o bankách, ktorú by na jeseň mal schváliť parlament. Zníženie základného imania pritom podľa Kadašiovej neovplyvní likviditu banky, ani ostatné parametre obozretného podnikania.

Banka naposledy zvyšovala základné imanie o 2,4 mld. Sk na 3,6 mld. Sk v polovici minulého roka. Dominantné postavenie medzi akcionármi banky v súčasnosti má Slovenská konsolidačná s podielom 46,82 %, Slovenská pošta kontroluje 12,24 %. Súkromnými akcionármi s vyše 5 % akcií sú spoločnosti JCG kontrolujúca 9,72 % akcionárskych práv a Finance Continental Group, o.c.p. s 5,3-percentným podielom, ktoré patria do skupiny Istrokapitál.

Poštová banka začala svoju činnosť ako akciová spoločnosť v roku 1991 pod názvom Poštová banka, a.s. Praha. Ku koncu roka 1992 sa rozdelila na dva samostatné subjekty. PB ukončila hospodárenie v prvom štvrťroku so stratou 142,6 mil. Sk. Bilančná hodnota banky vzrástla od konca minulého roka takmer o 2 % na konečnú marcovú úroveň 20 mld. Sk. Objem poskytnutých úverov bol 4,948 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho dosiahli 687,109 mil. Sk. Záväzky voči klientom predstavovali 16,364 mld. Sk. Ministerstvo financií SR v súčasnosti pripravuje privatizáciu tohto bankového domu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS