ČLÁNOK
Poštová banka vlani znížila stratu na 457,2 mil. Sk
1. februára 2002

Poštová banka (PB), a.s., Bratislava vykázala za uplynulý rok stratu 457,2 mil. Sk. Banka tak tretí rok za sebou úspešne redukuje svoju stratovosť, keďže ešte v roku 1999 jej strata predstavovala 1,65 mld. Sk a v roku 2001 viac ako 844 mil. Sk. Podľa tlačovej tajomníčky banky Kataríny

Kadašiovej sa o to postarali ozdravné opatrenia banky, v rámci ktorých odpredala v závere roka stratové pohľadávky v nominálnej hodnote 2,7 mld. Sk spoločnosti BPT Invest. Banka následne rozpustila vytvorené opravné položky. Celková suma opravných položiek vytvorených vlani predstavovala 820,2 mil. Sk.

PB sa podľa K. Kadašiovej okrem zníženia straty podarilo tiež výrazne zlepšiť všetky finančné ukazovatele, čo je pozitívnym signálom pred jej nastávajúcim predajom a prípravou na vstup strategického investora. Bilančná suma banky k ultimu minuloročného decembra dosiahla 25,1 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 26,8 %. Primárne vklady banky medziročne vzrástli o 11 % a ich celkový objem dosiahol 18,6 mld. Sk. Objem poskytnutých úverov sa medziročne zvýšil o 58,6 % a dosiahol 9,4 mld. Sk.

Základné imanie banky je 2,3 mld. Sk. „Dostatočná výška kapitálu banky sa kladne odráža v kapitálovej primeranosti banky, ktorá dosahuje priaznivý koeficient 14,28 %,“ skonštatovala K. Kadašiová.

Počet vkladových účtov Poštovej banky rástol aj vlani a banka tak k ultimu roka eviduje takmer 604 tis. účtov klientov. Jej retailová sieť na slovenskom bankovom trhu je komerčne najrozsiahlejšia. „Veľká klientska databáza a ukončenie procesu reštrukturalizácie sa odzrkadľujú aj v záujme potenciálnych investorov,“ uviedla K. Kadašiová.

Tender na predaj 55 % akcií PB z portfólia Slovenskej konsolidačnej vyhlásili v polovici decembra minulého roku. Termín na predloženie nezáväzných ponúk sa z 29. januára posunul na 8. februára. Potenciálnym investorom, ktorí oficiálne prejavili svoj záujem o kúpu akcií banky, sa tak vytvoril dostatočný časový priestor na vypracovanie predbežných ponúk podľa zadania finančného poradcu KPMG. Podľa jeho stanoviska o Poštovú banku prejavilo záujem desať investorov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS