ČLÁNOK
Poštová banka poskytla vlani nové úvery v objeme 3,8 mld. Sk
18. februára 2002

Poštová banka, a.s., Bratislava poskytla v minulom roku 170 nových úverov v celkovom objeme 3,8 mld. Sk. Banka vo svojej úverovej politike pokračovala v orientácii na malých a stredných podnikateľov, ktorých eviduje ako stabilných a kvalitných. Zhruba 95 % nových úverov tak smerovalo právnickým osobám. Išlo najmä o krátkodobé prevádzkové úvery a strednodobé investičné úvery. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa banky Katarína Kadašiová. V roku 2000 poskytla PB nové úvery v celkovom objeme 2,675 mld. Sk.

Poštová banka poskytovala vlani úvery pri priemernej úrokovej sadzbe 12,28 % p.a. Podľa hovorkyne znižovanie úrokových mier viedlo k zvýšenému dopytu po úverových zdrojoch. Väčšej expanzii úverovania pritom podľa nej bráni absencia kvalitných, profesionálne spracovaných projektov a akceptovateľných podnikateľských zámerov. „Kvalita projektov a žiadostí o úvery musí spĺňať kritériá obchodnej politiky banky so zreteľom na obozretné podnikanie banky. Aj preto sa banka orientovala na kvalitných stálych klientov, ktorí transparentne preukazujú schopnosť splácať úver a úroky zo svojej hospodárskej činnosti,“ povedala Kadašiová.

Poštová banka sa v oblasti úverovania plánuje v tomto roku naďalej sústreďovať na malých a stredných podnikateľov. Plánuje pokračovať najmä vo výraznejšej orientácii na fyzických klientov nepodnikateľov. „Keďže správanie fyzických osôb nepodnikateľov je v oblasti splácania záväzkov voči bankám zodpovedné a pre banky málo rizikové, Poštová banka im od decembra minulého roku ponúka spotrebný úver,“ povedala Kadašiová. V súčasnosti ho ponúka len na pobočkách a expozitúrach banky, na poštách ho plánuje predávať v budúcnosti. Obľúbeným je aj jej úverový produkt, ktorý pripomína kontokorentný úver.

Poštová banka vykázala za uplynulý rok stratu 457,2 mil. Sk. Banka tak tretí rok za sebou zredukovala svoju stratovosť, keďže ešte v roku 1999 jej strata predstavovala 1,65 mld. Sk a v roku 2000 viac ako 844 mil. Sk. Bilančná suma banky k ultimu minuloročného decembra dosiahla 25,1 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 26,8 %. Primárne vklady banky medziročne vzrástli o 11 % na 18,6 mld. Sk. Objem evidovaných úverov sa zvýšil o 58,6 % a dosiahol 9,4 mld. Sk.

Majoritným vlastníkom banky je Slovenská konsolidačná, a.s. Tá svoj 55-percentný podiel na základnom imaní banky v súčasnosti predáva prostredníctvom medzinárodného tendra. Svoje nezáväzné ponuky na kúpu podielu v banke predložili tri subjekty. Spolu s podielom konsolidačnej môžu získať aj 34,25-percentný podiel vo vlastníctve Istrokapitálu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS