ČLÁNOK
Poštová banka od začiatku roka v strate 151,5 mil. Sk
27. októbra 2000

Poštová banka, a.s., Bratislava dosiahla v treťom štvrťroku hrubý zisk v objeme 76,6 mil. Sk. Od začiatku tohto roka však banka eviduje kumulatívnu stratu na úrovni 151,5 mil. Sk, na ktorej má hlavný podiel jednorazová strata z odpredaja nevýnosových aktív. Bilančná suma banky zaznamenala v uplynulom štvrťroku takmer 40-percentné zvýšenie, keď z 18,4 mld. Sk zaznamenaných ku koncu júna vzrástla k ultimu septembra na 25,6 mld. Sk. Zvýšenie zaevidovala banka aj v objeme primárnych zdrojov, ktoré k 30. septembru predstavovali 16,3 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tak vzrástli o 20,9 %. Ku koncu septembra evidovala banka objem poskytnutých úverov na úrovni 6,1 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala tlačová tajomníčka banky Katarína Kadašiová.

Podľa jej slov je v súčasnosti už splatená celá výška upísaného základného imania v objeme 2,4 mld. Sk, o ktorom akcionári banky rozhodli na mimoriadnom valnom zhromaždení na konci mája. Túto skutočnosť podľa Kadašiovej potvrdil aj medzinárodný audítor vyhlásením o výške základného imania. Podľa tohto vyhlásenia predstavuje aktuálna výška celého splateného základného imania banky 3,643 mld. Sk.

Po zúčtovaní zostávajúcej časti audítorom odporučených opravných položiek a rezerv, ktorých výška však nepresiahne odporúčaných 1,1 mld. Sk, bude banka podľa Kadašiovej spĺňať štandardné ekonomické parametre požadované Národnou bankou Slovenska, čo jej vytvorí dobrú východiskovú pozíciu pre očakávanú privatizáciu v budúcom roku. Po zvýšení základného imania dosahuje aktuálna kapitálová primeranosť banky 15,24 %, a do konca tohto roka sa aj po zúčtovaní opravných položiek predpokladá jej pozitívny vývoj.

Z hľadiska nových aktivít banka v tomto roku prebrala výplaty štátnych dlhopisov od svojho predchodcu, Stredoeurópskeho maklérskeho domu, o.c.p., a.s. Ako pre SITA skonštatovala K. Kadašiová, produkty a služby Poštovej banky poskytované prostredníctvom najväčšej obchodnej siete využíva stále väčší počet klientov, čo svedčí o ich obnovenej dôvere. K 30. septembru banka registrovala viac ako 580 tis. aktívnych klientskych účtov.

Poštová banka začala svoju činnosť ako akciová spoločnosť v roku 1991 pod názvom Poštová banka, a.s., Praha. Ku koncu roka 1992 prišlo k jej rozdeleniu na dva samostatné subjekty. Na májovom navyšovaní základného imania banky sa v najväčšej miere podieľali štátni akcionári a štát sa tak ich prostredníctvom stal majoritným vlastníkom banky s 59,3-percentným podielom na základnom imaní. Dominantné postavenie medzi štátnymi akcionármi má Slovenská konsolidačná, a.s. s podielom 46,82 %, ktorá ho po navýšení imania odkúpila od Slovenských telekomunikácií, a.s. dovtedy najvýznamnejšieho vlastníka banky. Ďalšími akcionármi banky vlastniacimi nad 5 % akcií sú Slovenská pošta, š.p. (12,24 %) a spoločnosti JCG, a.s. (9,72 %) a Finance Continental Group, o.c.p., a.s. (5,3 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS