ČLÁNOK
Poštová banka chce dotvoriť opravné položky
2. novembra 1999

Podľa prezidenta banky Milana Lônčíka tieto výsledky odrážajú situáciu v ekonomike a sú podobné výsledkom v porovnateľných bankách. „Po tvrdšom nástupe Národnej banky Slovenska (NBS) každá banka zvýšila tvorbu opravných položiek. Aj PB nastúpila tento trend a vplyv týchto krokov sa prejaví aj na hospodárskom výsledku,“ uviedol prezident banky.
Banka vytvorila za spomenuté obdobie opravné položky vo výške 278,905 mil. Sk, za celý uplynulý rok 305,419 mil. Sk. Koncoročný výsledok hospodárenia bude podľa prezidenta banky závislý na mnohých faktoroch. Okrem prijatia potrebných legislatívnych zmien najmä v oblasti bankrotov bude ovplyvnený aj navýšením základného imania, o ktorom by mali akcionári rozhodnúť na najbližšom valnom zhromaždení. Úvahy o možnom navýšení sa podľa M. Lônčíka pohybujú na úrovni okolo 600 mil. Sk. Doterajšie základné imanie a kapitálové fondy spolu tvoria 1,224 mld. Sk. Bilančná suma banky narástla o 11,8 % na 19,944 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom sa medziročne zvýšili, keď za prvých deväť mesiacov tohto roka predstavujú čistú hodnotu 9,639 mld. Sk, čo je hodnota po odpočítaní opravných položiek a rezerv na prípadné straty. V porovnateľnom období roku 1998 dosiahli v brutto vyjadrení 8,604 mld. Sk.
Podľa prezidenta chce banka aj naďalej poskytovať úvery aj drobným podnikateľom, pričom je zapojená najmä do programov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky pod názvom „Podpora“ a „Rozvoj“, cieľom ktorých je podpora malých a stredných podnikateľov. Úvery klientom sú pritom plne kryté primárnymi vkladmi, ktoré medziročne vzrástli až o 62 % na 16,493 mld. Sk. Krytie aktív primárnymi zdrojmi za deväť mesiacov stúplo na 83 % z 57 % v rovnakom období uplynulého roka. Približne jedna tretina vkladov obyvateľstva je krátkodobo viazaná, prezident banky však predpokladá postupný presun krátkodobých vkladov na vklady s dlhšou dobou viazanosti.
Za prvých deväť mesiacov banka vytvorila opravné položky a rezervy vo výške 278,905 mil. Sk, do výnosov rozpustila rezervy a opravné položky vo výške 62,283 mil. Sk. Výnosy banky z operácií s klientmi dosiahli 1,640 mld. Sk pri nákladoch 1,260 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady predstavovali 600,872 mil. Sk, celkové náklady dosiahli 2,727 mld. Sk.
V prípade uskutočnenia burzového prevodu 12,67 % akcií Slovenskej poisťovne, bude Poštová banka podľa svojho prezidenta zvažovať, či tento podiel, vyplývajúci z realizácie záložného práva predá, alebo si akcie SP ponechá. „Banka má vo svojej stratégii do roku 2003 definovaný zámer získať kapitálový podiel v poisťovacích spoločnostiach. Nebránime sa preto ponechaniu si 12,67 % akcií SP, aj keď ďalší postup bude závisieť od rozhodnutia orgánov spoločnosti, ponuky, ceny, ako aj od ďalších faktorov,“ uviedol prezident banky. Zároveň však odmietol úvahy o tom, že banka uzavrela s VSŽ Holding zmluvu o založení cenných papierov za účelom nadobudnutia ďalšieho podielu v SP. Momentálne má Poštová banka v SP 9,6 % podiel.
PB je jedným z troch najväčších emitentov platobných kariet, keď čoskoro dosiahne vydanie stotisícej platobnej karty. Na ilustráciu – v roku 1994 vydala iba 1400 kariet. Poštová banka disponuje aj štyrmi samoobslužnými zónami, ktorých funkčné možnosti sú na území SR zrejme ojedinelé, dodal v závere prezident PB Milan Lônčík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 3. 2021

USD 1,205 0,002
CZK 26,138 0,004
GBP 0,864 0,001
HUF 363,750 0,050
CAD 1,523 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS