ČLÁNOK
Poštová banka by mala zvýšit základné imanie o 800 mil. Sk
23. apríla 2003

Návrhom na zvýšenie základného imania Poštovej banky, a.s. (PB) o sumu 800,112 mil. Sk sa budú akcionári banky zaoberat na mimoriadnom valnom zhromaždení 23. mája. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyna banky Tatiana Maková, návrh na zvýšenie základného kapitálu predložilo akcionárom predstavenstvo banky. Objem navyšovania kapitálu bude podla nej ešte predmetom dalšieho rokovania, pricom sa uvažuje, že sa bude pohybovat od 800 mil. Sk do 1 mld. Sk.

Slovenská konsolidacná, ktorá je hlavným akcionárom banky zatial nekomentovala svoju ochotu podporit zámer navýšenia kapitálu. Ako uviedol clen predstavenstva Istrokapitálu, ktorý je druhým najvýznamnejším vlastníkom banky, Miroslav Remeta, spolocnost je pripravená kapitálovo podporit Poštovú banku. „Doterajšie navyšovanie základného imania slúžilo na ozdravenie banky, tentokrát však už treba dat banke nové impulzy do samotného rozvoja tak, aby sa neodcerpávali jej vnútorné zdroje,“ skonštatoval. Ako dodala Maková, dodatocný kapitál bude smerovat na investície do informacných technológií, rozvoja obchodnej siete a produktov.

Podla Remetu by sa mala banka v budúcnosti zamerat na rozvoj stratégie poskytovania produktov na poštách a hladanie nových investicných príležitostí. Banka sa preto podla neho sústredí aj na získanie správcovskej spolocnosti a založenie lízingovej spolocnosti. Podla Remetu sa v súcasnosti zvažuje, ci banka založí novú správcovskú spolocnost, alebo odkúpi už existujúcu. „Dostali sme ponuku na predaj Prvej penzijnej a J&T Asset Managementu, a tak pripravujeme ich due diligence,“ uviedol. Ako dodal, dalším plánom je založenie lízingovej spolocnosti, co by sa malo stihnút ešte v tomto polroku. Poštová banka by na tomto projekte mala spolupracovat s inými partnermi, ktorí majú skúsenosti na lízingovom trhu.

PB sa vlani po troch rokoch straty dostala do ciernych císel a podla predbežných výsledkov ukoncila hospodárenie so ziskom takmer 86 mil. Sk. Bilancná suma banky dosiahla ku koncu minulého roka 25,343 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom medzirocne klesli o 42 % na 5,371 mld. Sk a z aktív tvorili len 21,2 %. Banka držala 4,798 mld. Sk v štátnych pokladnicných poukážkach a podobných dlhopisoch, v dlhopisoch verejného sektora mala 2,981 mld. Sk. Na úctoch v emisnej banke, šekových poštových úctoch a v hotovosti deponovala 6,049 mld. Sk. Vklady klientov dosiahli ku koncu minulého roka 18,083 mld. Sk.

PB je jedinou bankou na Slovensku, ktorá ešte nemá zahranicného investora. SKo, ktorá vlastní v banke 55-percentný podiel, sa snažila svoje akcie odpredat strategickému investorovi, ked v decembri 2001 vypísala medzinárodný tender. Predbežné ponuky na kúpu banky podali Tatra banka, Kulczyk Holding, J&T Finance Group, ING Bank a Ceská poistovna (CP). Kulczyk však neskôr z tendra odstúpil napriek tomu, že získal povolenie na vykonanie auditu. Spolocnost J&T nedostala od centrálnej banky súhlas s vykonaním due diligence. Tatra banka, ING Bank N.V. a CP vykonali v banke audit. Záväzné ponuky podali len Tatra banka a CP, so SKo sa však nedohodli. SKo chcela dalej rokovat s Tatra bankou, CP aj ING Bank. O kúpu podielu SKo v Poštovej banke sa vážne zaujíma aj jej minoritný akcionár – Istrokapitál – ktorého podiel je v súcasnosti 34,25 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS