ČLÁNOK
Poštová banka a Slovenská pošta uzatvorili zmluvu o spolupráci
3. júla 2000

Zmluvu o spolupráci podpísali predstavitelia Poštovej banky (PB), a.s. a Slovenskej pošty, š.p. (SP). Zmluva je uzatvorená na 10 rokov a dotýka sa všetkých oblastí spoločnej činnosti, od automatizácie cez marketing až k odmeňovaniu. Doterajšie 5-ročné zmluvy neboli v porovnaní s novou úpravou prepracované do takej hĺbky a potrebovali každoročné spresnenia. „Je to obojstranne výhodná komerčná zmluva, ktorá zabezpečí banke prístup k 1620 poštám na Slovensku,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Pavol Dobrotka. V dôsledku novej zmluvy by sa objem obchodov uskutočňovaných poštou mal zvýšiť o 15 až 20 %.
Táto zmluva je súčasťou ozdravovacieho programu a programu rozvoja PB do roku 2003. Prostredníctvom pôšt bude banka poskytovať vlastné produkty, pričom zabezpečí aj školenie pracovníkov Slovenskej pošty. Podľa Dobrotku výskumy ukázali, že kvalita poskytovaných služieb je na vysokej úrovni napriek tomu, že mnohí pristupovali skepticky k skutočnosti, že poštoví pracovníci budú poskytovať aj bankové služby. V prípade priameho prepojenia off line je ukazovateľ nekvality 0,08 %, pri bežnom spôsobe poskytovania na pošte 0,19 %, čo sú veľmi nízke hodnoty, povedal Dobrotka.
Ako uviedol prezident Poštovej banky Jozef Švenk, banka má k 11 obchodných miest, ktoré sa v zmysle dohody podstatne rozšíria. Doterajších 200 automatizovaných pôšt sa má zvýšiť o ďalších 200 až 300, pričom automatizácia jednej pošty stojí 1 mil. Sk. Podľa J. Švenka všetky kroky uskutočňujú podľa odporúčaní Svetovej poštovej únie. Aj klienti iných bánk budú môcť vykonávať operácie prostredníctvom Slovenskej pošty.
Bezpečnosť pošty má zabezpečiť pripojenie do bankového informačného systému PB. Zo súčasných 200 automatizovaných pôšt je do systému pripojených len 51, pričom sa plánuje pripojenie ďalších 150 až 200 pôšt. V Slovenskej pošte sa tiež zavádza nový pilotný projekt bezpečnostného systému z Francúzska, ktorý sa v skúšobnej prevádzke na pošte v Trnave jednoznačne osvedčil.
P. Dobrotka na záver uviedol, že SP neuvažuje o predaji svojho podielu v Poštovej banke, ktorý je momentálne 12,4 %, pričom štátne subjekty spolu vlastnia 60-percentný podiel v banke.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS