ČLÁNOK
Postoje jednotlivých združení k poplatkom SCP sú rôzne
13. marca 2001

Obe porganizácie tvrdia, že budú iniciovať to, aby prípad preskúmal Protimonopolný úrad SR z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže.

„Majetkové účty cenných papierov boli občanom v Stredisku cenných papierov otvorené občanom v prvej vlne kupónovej privatizácie a občanom bolo len oznámené, že majú účty. SCP potom po dohode s Ministerstvom financií SR začalo od ľudí pýtať ročný poplatok za vedenie cenných papierov. Nikto nebol informovaný, že za služby SCP sa bude raz platiť,“ poznamenal Igor Hornák, predseda Výkonného výboru AOCP.

Tvrdí, že nové poplatky môžu dosiahnuť až 40% z hodnoty majetku evidovaného v SCP. Pri korunových akciách, môžete ročne z nich platiť 40 halierov, dodal Hornák.

„Akékoľvek opatrenie, ktoré ide proti profesionálnym hráčom na trhu, hlavným užívateľom služieb SCP, dostáva stredisko do polohy keď začína poukazovať na skutočné vízie manažmentu SCP a jeho schopnosť naďalej spravovať takúto inštitúciu,“ tvrdí Hornák.

Roman Scherhaufer, výkonný riaditeľ ASS spomenul, že ak depozitár účtuje ročne za svoje služby 0,3% tak je to pri 100 miliónovom fonde 300 000 Sk. Stredisko cenných papierov SR bude za to, že má fond v ňom otvorený majetkový účet inkasovať 200 000 Sk.

Miroslav Marenčík, generálny tajomník Asociácie bánk tvrdí, že komerčné banky si majú určité obavy zo zneužitia monopolu Strediska cenných papierov SR. Poznamenal, že z CSP si treba sadnúť za okrúhly stôl.

Michal Němec, generálny riaditeľ Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia ako zástupca Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní tvrdí, že zo SCP treba rokovať. „Chápem to, že niektoré veci treba predfinancovať,“ poznamenal v tejto súvislosti. Podľa neho je potrebné rokovať a dohodnúť sa dá o všetkom. Podľa neho treba hľadať kompromis. Němec vyjadril presvedčenie že SCP bude k doplnkovým dôchodkovým poisťovniam pristupovať ako k osobitným zákazníkom. R. Kopál výkonný riaditeľ AOCP tvrdí, že odborná verejnosť nie je proti zvýšeniu poplatkov, ale musí byť zdôvodnené. Všetky verejne obchodovateľné cenné papiere sú registrované a evidované v Stredisku cenných papierov SR. Čistý zisk SCP za minulý rok bol 8 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS