ČLÁNOK


,

Posledný pozdrav zo SCP
1. marca 2003

Stredisko cenných papierov (SCP) zacalo posielat faktúry na úhradu poplatku majitelom cenných papierov za minulý rok. Do konca februára ju do schránky dostanú všetci, ktorí majú na úcte minimálne jeden cenný papier (CP). Ak by sa majitelia úctov cudovali, prípadne chceli stažovat za nesprávne vypocítaný poplatok, nemusia sa unúvat – SCP úctuje podla Dodatku c. 1 k cenníku služieb strediska. A ani 23-percentná DPH nie je nijaký omyl. Dôvodom, preco nepoužili zníženú 20-percentnú DPH, ktorá platí v súcasnosti, je urcenie zdanitelného plnenia. V prípade služby za vedenie cenných papierov na úcte majitela je to kalendárny rok 2002. Novela zákona o DPH c. 637/2002, ktorá ustanovuje nižšiu sadzbu, platí totiž až od zaciatku januára 2003. Znamená to, že ju nemožno uplatnovat na zdanitelné plnenie za minulý rok.

Klienti, ktorí majú voci stredisku za predchádzajúce roky nedoplatky, majú povinnost uhradit pohladávky do 1. mája. Ako povedala hovorkyna SCP Želmíra Habánová, „ak sa tak nestane, pristúpi stredisko k vymáhaniu nedoplatkov súdnou cestou. Môže to spôsobit zbytocné zvýšenie ciastky, ktorú bude musiet majitel úctu uhradit“.

Ako dalej uviedla Ž. Habánová, „informácie o nedoplatkoch môžu klienti získat na niektorej z expozitúr strediska (v Bratislave, Trencíne, Banskej Bystrici alebo v Košiciach)“. Pre tých, ktorým by doprava do týchto miest mohla spôsobovat tažkosti, existuje možnost informovat sa prostredníctvom písomnej žiadosti.

Faktúry za vedenie CP posiela stredisko posledný raz, pretože od zaciatku roka ukoncilo spoplatnovanie týchto služieb. Rozhodnutie strediska vyplýva zo zákona c. 566/2001 Zb. z. o cenných papieroch a investicných službách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS