ČLÁNOK
Poslanecký prieskum v Nafte Gbely zatiaľ nie je ukončený
15. marca 2000

Poslanecký prieskum v Nafte Gbely zatiaľ nie je ukončený. Poslanci Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie by ešte mali rokovať s vedením dcérskych spoločností Nafty. Pre agentúru SITA to v utorok povedal predseda výboru Jaroslav Volf.
Podľa Volfa existovali obavy, že vlastníci Nafty nemajú iný záujem, len ako si podržať zásobníky plynu. Táto otázka je podľa Volfa ešte stále aktuálna a situácia z hľadiska perspektívy ťažby na Slovensku by sa mala vyjasniť do konca tohto roka. Poslanci rokovali aj s odborárskou organizáciou materskej firmy Nafta Gbely. Odborári kritizovali nedostatočnú informovanosť zamestnancov o perspektívach podniku a zamestnanosti, nedostatočne motivujúci systém odmeňovania a veľké rozdiely v odmeňovaní členov manažmentu a technických pracovníkov.
Časť majetku materskej firmy Nafta Gbely by sa mala presunúť na dcérske spoločnosti, s čím súvisí aj presun určitého počtu pracovníkov. Dcérske spoločnosti by mali následne ukázať svoju životaschopnosť pri hospodárení s týmto majetkom.
Jaroslav Volf sa vyjadril aj k stále otvorenému rokovaniu hospodárskeho výboru o situácii v AG Banke. Podľa Volfa nemali poslanci hospodárskeho výboru v úmysle vykonať samostatný poslanecký prieskum. Výbor by mal ešte zaujať stanovisko k správe Národnej banky Slovenska, ktorú NBS už nedávno poskytla aj Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu. Po oboznámení sa so závermi NBS prijmú poslanci vo výbore návrh ďalších krokov, ktoré v tejto veci podniknú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS