ČLÁNOK
Poslanci si vypočuli správu viceguvernérky NBS o menovom vývoji
26. júna 2003

Makroekonomický a menový vývoj v roku 2002 charakterizoval pokles miery inflácie, postupné zrýchľovanie ekonomického rastu a pokračujúci deficitný vývoj zahraničného obchodu a bežného účtu platobnej bilancie. Uviedla to v rozprave k správe Národnej banky Slovenska (NBS) o menovom vývoji v SR za uplynulý rok viceguvernérka centrálnej banky Elena Kohútiková. Miera celkovej inflácie sa pritom vlani znížila na 3,4 % kvôli menším úpravám regulovaných cien a spomaleniu rastu v ostatných základných segmentoch spotrebiteľských cien. Hrubý domáci produkt sa v stálych cenách medziročne zvýšil o 4,4 %, dynamika ekonomického rastu pritom dosiahla najvyššiu úroveň za posledných päť rokov.

Poslanci prerokovali aj správu o výsledkoch hospodárenia Exportno-importnej banky, ktorá vlani podporila export v objeme 53,9 mld. Sk. Na tomto objeme sa bankové činnosti podieľali 65,7 % a poisťovacie 34,3 %. V porovnaní s rokom 2001 vzrástla podpora exportu slovenských podnikov o 17,5 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 48,1 %. Bilančná suma banky dosiahla k ultimu minulého roka 7,9 mld. Sk.

Poslanci prerokovali aj správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS