ČLÁNOK
Poslanci schválili zníženie stavebnej prémie
1. decembra 2000

Poslanci NR SR v piatok schválili novelu zákona o stavebnom sporení. Percentuálna výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa tak znížila o 5 percentuálnych bodov (z 30 % na 25 %), a to z dôvodu zosúladenia výšky prémie s možnosťami štátneho rozpočtu.

Peniaze, ktoré by štát získal znížením štátnej prémie, by mali smerovať okrem iného na podporu hypotekárnych úverov, čo viacerí poslanci pri prerokovávaní tejto úpravy v uplynulých týždňoch kritizovali. Pri súčasných platoch občanov hypotekárne úvery totiž podľa ich vyjadrení nepomôžu riešiť v takej miere ako stavebné sporenie. Podľa septembrového vyjadrenia ministerky financií bude zníženie štátnych príspevkov stavebným sporiteľom znamenať pre štátny rozpočet zníženie výdavkov približne o 900 mil. Sk.

Poslanci definitívne schválili aj novelu Devízového zákona a zákona o priestupkoch. Táto právna úprava liberalizuje pohyb kapitálu a uvoľňuje finančné transakcie so zahraničím, spojené s prijímaním alebo poskytovaním úverov a poskytovaním záruk za cudzozemcov. Novela umožňuje zahraničným osobám pre ich organizačné zložky nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na území Slovenska, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov za účelom podnikania. Novela ďalej uvoľňuje predaj zahraničných cenných papierov, ak boli získané v súlade s týmto zákonom. Navrhovaná účinnosť novely zákona je od 1. januára 2001.

Treťou schválenou právnou úpravou, ktorú predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová, je vládny návrh zákona o správach finančnej kontroly. Zákon nemení správy finančnej kontroly ako orgány štátnej správy. Novo však upravuje ich pôsobnosť a právomoc na úseku kontroly vo viacerých oblastiach. Zákon rozširuje kontrolnú pôsobnosť aj na finančné prostriedky poskytnuté zo zahraničia a na financovanie projektov podľa medzinárodných zmlúv, a o kontrolu dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu právnickým a fyzickým osobám. Poslanci však schválili účinnosť tohto zákona až od 1. marca budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS