ČLÁNOK
Poslanci schválili zákon, ktorým sa zrušia štátne fondy
7. decembra 2001

Poslanci definitívne schválili zákon o zrušení niektorých štátnych fondov. Neschválenie tohto zákona ohrozovalo prijatie budúcoročného štátneho rozpočtu. V sále panovala veľká nervozita a situáciu neustálymi upozorňovaním, aby poslanci zachovali pokoj, usmerňoval predsedajúci schôdze. Pri niektorých pozmeňovacích návrhoch nemal jasno ani spravodajca Ferdinand Petrák a predsedajúci Pavol Hrušovský ho musel opravovať. Za zákon hlasovalo 71 z prítomných 113 poslancov, proti bolo 32, zdržalo sa 5 a 5 zákonodarcov nehlasovalo.

Majetok väčšiny štátnych fondov sa tak od januára pretransformuje do kapitol príslušných ministerstiev. Zachová sa len fond pre likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a do konca budúceho roku bude fungovať fond rozvoja bývania. Do konca marca 2002 by minister výstavby István Harna mal predložiť vláde harmonogram transformácie aj tohto fondu.

Poslanci schválili, aby sa poskytnuté, ale do konca roka nezrealizované záruky podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva a tiež fondu životného prostredia, prešli do Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Pohľadávky zo záruk, ktoré tieto fondy už zrealizovali, t.j. poskytli za dlžníka plnenie do konca tohto roka, však zostanú pohľadávkami v správe príslušného ministerstva.

Zrušenie štátnych fondov má zabrániť nehospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS