ČLÁNOK
Poslanci schválili rozpočet VšZP v alternatívnej podobe
20. decembra 1999

Poslanci tak schválili tzv. pesimistickú alternatívu jej rozpočtu, ktorá predpokladá odvod štátu a Národného úradu práce (NÚP) za svojich poistencov do fondu poisťovne vo výške 7,88 mld. Sk namiesto 11,306 mld. Sk. Už pri prerokovaní návrhu rozpočtu v rozpočtovom výbore parlamentu 1. decembra pritom zástupcovia VšZP uviedli, že Ministerstvo financií považuje za pravdepodobnejší práve pesimistický variant hospodárenia.

Prvý návrh rozpočtu rátal s poistným od štátu vo výške 13,7 % z vymeriavacieho základu 3 000 Sk (za každého poistenca 411 Sk) a s poistným od NÚP tiež vo výške 13,7 % z vymeriavacieho základu 3000 Sk. V alternatívnom návrhu, ktorý zohľadňoval návrh zákona o štátnom rozpočte, by poistné platené štátom vo výške 13, 7 % zo 76, 5 % z vymeriavacieho základu 2700 Sk dosiahlo sumu 283 Sk za poistenca a poistné platené NÚP vo výške 13,7 % zo 100 % z vymeriavacieho základu 2700 Sk dosiahlo sumu 370 Sk za poistenca. V tejto podobe schválil parlament vo štvrtok štátny rozpočet na budúci rok.

Alternatívny alebo pesimistický návrh teda predpokladá zníženie príjmov VšZP v porovnaní s navrhovaným rozpočtom skoro o 3,5 mld. Sk. Následne sa znížia i celkové zdroje pre tvorbu a použitie jednotlivých fondov. Len v tvorbe a použití základného fondu príde k zníženiu zdrojov takmer o 3,2 mld. Sk.

Tento postup bude mať v budúcom roku za následok zníženie finančných prostriedkov oproti očakávanej skutočnosti v ústavnej starostlivosti o 11,34 %, v primárnej ambulantnej starostlivosti o 8,59 % a v ambulantnej špecializovanej starostlivosti o 4,75 %. To si vyžiada určité legislatívne zmeny, ktoré budú počítať s rastom zadlženosti približne o 2 mld. Sk, so zmenou platobných podmienok (znížením rozsahu a cien výkonov ) a s redukciou počtu zmluvných zdravotníckych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS