ČLÁNOK
Poslanci prerokovali zvýšenie odvodov na zdravotné poistenie
18. októbra 2000

Parlament v prvom čítaní prerokoval vládnu novelu zákona o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní. Návrh zákona zvyšuje percentuálnu sadzbu poistného z 13,7 % na 14 % z určeného vymeriavacieho základu a navrhuje, aby zamestnanec platil 4 % z vymeriavacieho základu.

Zvýšením odvodov by sa mal zvýšiť objem verejných zdrojov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ročne o 767, 538 mil. Sk. Ekonomicky aktívni poistenci by mali v priemere zaplatiť o 29,26 Sk mesačne viac na zdravotné poistenie. Dopad na štátny rozpočet sa prejaví v znížení príjmov štátneho rozpočtu ročne o 118,1 mil. Sk. Príspevok samostatne zárobkovo činných osôb by zvýšením percenta mal dosiahnuť 5,6 mil. Sk, čo je rast o 119,6 mil. Sk viac. V prepočte na jednu samostatne zárobkovo činnú osobu bude zvýšenie predstavovať 24,18 Sk mesačne. U osôb sa zmenenou pracovnou schopnosťou by sa mal príspevok zvýšiť zo 6,3 % na 7 %, čo predstavuje mesačne 13 Sk.

Návrh upravuje aj výšku maximálneho vymeriavacieho základu z 24 tis. Sk na 32 tis. Sk. Táto zmena by sa mala dotknúť približne 5 % ekonomicky aktívnych poistencov, čo predstavuje okolo 109 300 osôb. Toto zvýšenie by znamenalo navýšenie verejných zdrojov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ročne o 877,7 mil. Sk. V prepočte jednu osobu z tejto kategórie to predstavuje zvýšenie príspevku na zdravotné poistenie o 394,50 Sk mesačne. Táto úprava by znamenala zníženie odvodov dane z príjmov fyzických osôb do štátneho rozpočtu približne o 289,6 mil. Sk ročne.

Návrh v rozprave kritizovala poslankyňa HZDS Marta Aibeková, podľa ktorej vláda takto porušuje svoj sľub ďalej nezvyšovať odvody. Zároveň navrhla, aby parlament nepokračoval v prerokovávaní tohto návrhu. Podľa poslanca Augustína Mariánu Húsku tento návrh vháňa občana do pozície oslíka, na ktorého nakladáme stále viac a on na to nemá. Návrh vlády vo svojom vystúpení kritizoval aj poslanec SOP Marián Mesiarik, ktorý avizoval že ho nepodporí a zároveň vyslovil presvedčenie, že tak urobí aj poslanecký klub SOP. Zvyšovanie nepodporí podľa poslanca Štefana Zelníka ani poslanecký klub SNS.

O návrhu bude parlament na základe schváleného procedurálneho návrhu hlasovať až v stredu 25. októbra. Navrhovaná účinnosť novely zákona je od 1. januára 2001. Poslanci definitívne schválili aj vládny návrh novelizácie zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni, ktorá do kategórie povinne poistených v tejto poisťovni zaraďuje aj príslušníkov Zboru požiarnej ochrany.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS