ČLÁNOK




Poslanci prerokovali správu o opatreniach po krachu Devín Banky
4. apríla 2002

Pri predkladaní správy o opatreniach prijatých v súvislosti s krachom Devín banky guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko uviedol, že niektoré parlamentom prijaté legislatívne opatrenia majú zabrániť opakovaniu negatívnej situácie z minulosti. Nové úlohy bankového dohľadu si podľa neho vyžiadali výmenu až sedem z deviatich riadiacich pracovníkov dohľadu. V budúcnosti bankový dohľad bude postupovať tak, aby nové banky mali spôsobilých a vhodných vlastníkov a manažment, súčasné banky podnikali obozretne a mali primerané vlastné zdroje financovania.

Medzi príčiny pádu niektorých bánk Jusko zaradil aj nedostatočnú podporu bankového dohľadu v exekutívnej legislatíve a nedostatočne upravené audítorské správy. Prispela k tomu aj zdĺhavosť postupu orgánov činných v trestnom konaní pri zamedzovaní činnosti v oblasti hospodárskej kriminality.

Poslanec Viliam Oberhauser vytkol guvernérovi, že správa obsahuje predovšetkým opatrenia do budúcnosti, ale nie aj príčiny krachu Devín banky. Navrhol preto, aby správa nebola prijatá. Zároveň žiadal, aby parlament zaviazal generálneho prokurátora prešetriť zodpovednosť vedenia NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS