ČLÁNOK
Poslanci NR SR schválili prepracovaný návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998, ktorý predpokladá zdroje vo výške 77,96 mld. Sk.
18. decembra 1997

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Vojtech Tkáč, ktorý návrh predložil, podotkol, že verejné zdroje sociálneho poistenia sú každoročne ukracované účelovými zmenami výšky vymeriavacieho základu pre platby poistného od štátu. Tento fakt má negatívny dopad najmä na dôchodkové zabezpečenie. Pokles vymeriavacieho základu postupne z 80 % minimálnej mzdy v roku 1995 na 55 % minimálnej mzdy v roku 1996, 10 % minimálnej mzdy v roku 1997 a 15 % minimálnej mzdy v roku 1998, predstavuje zníženie príjmov v roku 1998 oproti roku 1995 o 3,74 mld. Sk. NR SR tiež schválila návrh rozpočtu Národného úradu práce (NÚP), ktorý predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Keltošová. Podľa neho by mali zdroje NÚP prestavovať 10,32 mld. Sk, príjmy 9,84 mld. Sk a výdavky 8,87 mld. Sk. Tento návrh ako aj novelu zákona o sociálnom zabezpečení v treťom čítaní schválili poslanci bez pripomienok a prihlásenia sa do rozpravy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS