ČLÁNOK
Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu na pokračovaní 33. schôdze ako prvý bod programu prijali novelu zákona o životnom minime
3. októbra 1997

Na hlasovaní sa zúčastnilo 114 poslancov, pričom všetci hlasovali za prijatie novely. Gestorský výbor predložil tri pozmeňujúce návrhy. Prvý sa týkal vloženia nového článku do zákona, ktorý navrhuje, aby sa bez žiadosti zvýšili dôchodky dôchodky, vyplácané ku dňu účinnosti zákona, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima a boli už upravené ako jediný zdroj príjmu. K tomuto zvýšeniu by malo dôjsť od výplaty dôchodku splatnej po dni účinnosti zákona, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima. Ďalej sa navrhuje, aby dôchodky, ktoré možno upraviť ako jediný zdroj príjmu, pretože nedosahujú sumu ustanovenú v zákone o sociálnom zabezpečení, bolo možné na základe žiadosti zvýšiť na túto úroveň. Ďalší pozmeňujúci návrh sa týkal úpravy názvu zákona. V rozprave poslankyňa Edit Bauerová (Spolužitie) žiadala Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby na rokovanie pléna predložilo správu o sociálnej situácii obyvateľstva. Jej návrh na prijatie uznesenia však NR SR neprijala.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS